Vrijwilligers voor alle activiteiten

Het goed kunnen uitvoeren van al onze activiteiten staat of valt met het beschikbaar hebben van voldoende goede vrijwilligers. Zij zijn het die onze deelnemers (klanten) helpen de regie over hun leven weer zelf te gaan voeren of de weg in de samenleving (weer) te vinden. Onder 'Activiteiten' vindt u een beschrijving van de verschillende activiteiten en wat het vrijwilligerswerk inhoudt. Onze vrijwilligers worden begeleidt door een co├Ârdinator en kunnen zo nodig ook hulp krijgen van een beroepskracht van ons District Noord. Hij helpt ons onder meer met kennisoverdracht en advies en bij het oplossen van problemen met klanten.

Humanitas biedt verder de nodige opleidingen en een adequate onkostenvergoeding en verzekering.

Ge├»nteresseerden kunnen zich melden via e-mail noordenveld@humanitas.nl of op ons telefoonnummer  06 - 53297633

Terug naar overzicht