Veenhuizen

de penitentiaire inrichtingen Esserheem en Norgenhaven

In de penitentiaire inrichtingen Esserheem en Norgenhaven in Veenhuizen ondersteunen Humanitas vrijwilligers activiteiten geinitieerd door het Humanitisch verbond, zoals deelname aan gespreksgroepen en (mede)organiseren van spreekbeurten.

Een luisterend oor bieden of gewoon aanwezig zijn is voor gedetineerden een welkome verbreding van hun horizon en bevordert hun terugkeer in de maatschappij.