humanitas

In de prachtige trouwzaal van het gemeentekantoor van NE-Fryslân werden maandagmiddag 20 januari de eerste exemplaren van de Humanitas-krant uitgereikt aan de wethouders Kees Wielstra (Dantumadiel) en Jouke Douwe de Vries (NE-Fryslân). Na het doorknippen van het lint om het pak met kranten werden deze vervolgens uitgereikt door Anneke van Dellen, voorzitter van Humanitas afdeling NO-Friesland Anneke van Dellen.

Na deze handeling gingen het bestuur en de coördinatoren van de verschillende projecten van Humanitas in gesprek met de beide wethouders, die erg geïnteresseerd waren en er ook uitgebreid de tijd voor namen.

Anneke van Dellen wees erop dat Humanitas een vrijwilligersorganisatie is die mensen wil helpen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Door middel van een vijftal projecten probeert ze dit te realiseren.Een luisterend oor bieden en mensen weer in hun kracht zetten, zijn daarbij de leidende principes van Humanitas.

De reden dat deze krant nu werd uitgebracht, zo stelde Anneke van Dellen, was om dit werk van Humanitas, dat veelal in stilte plaatsvindt, onder de aandacht te brengen. Maar minstens zo belangrijk is het werven van nieuwe vrijwilligers waaraan een groot tekort bestaat, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Daarnaast is de financiering van het Maatjesproject en het project Kindervakantieweken een probleem.

De verschillende coördinatoren gaven daarna een toelichting op hun werkzaamheden en de beide wethouders stelden veel inhoudelijke vragen. Ook wezen zij op meer samenwerking tussen de verschillende organisaties en gesprekken over het stroomlijnen van de diverse activiteiten en nodigden Humanitas uit om aan deze gesprekken deel te nemen.

Onder dank voor het vele vrijwilligerswerk dat Humanitas verzet werd de bijeenkomst door de wethouders afgesloten.

Terug naar het nieuwsoverzicht