taalakkoord

Tijdens een ontspannen bijeenkomst in Bibliotheek Dokkum, ondertekenden woensdag 28 oktober, Anneke van Dellen voorzitter Humanitas NO Friesland en Paulien Schreuder, directeur Bibliotheken Noord, het Regionaal Taalakkoord Noord Fryslân. Hiermee is Humanitas NO Friesland aangesloten bij het Taalakkoord van Noord-Fryslân en de Friese Waddeneilanden.

Regionaal Taalakkoord Noord Fryslân

Het Taalakkoord is een initiatief vanuit de overheid om partijen te laten samenwerken bij het verbeteren van taalvaardigheid en het tegengaan van laaggeletterdheid. De partners in het taalakkoord Noord-Fryslân en de Waddeneilanden zijn in dit geval de gemeenten in Noord-Fryslân, Stichting Lezen en Schrijven, het Friesland College en Bibliotheken Noord Fryslân, GGD Fryslân en nu ook Humanitas NO Friesland.

 

Het Taalakkoord is een schriftelijk vastgelegde afspraak tussen de deelnemers waarin de ambitie en inzet van alle partijen is beschreven om laaggeletterdheid te bestrijden en leesplezier te bevorderen.

Op de foto’s rechts Paulien Schreuder en links Anneke van Dellen.

Terug naar het nieuwsoverzicht