Workshop 'Taalstimulering'

Een groep van18 vrijwilligers heeft deelgenomen aan de workshop ‘Taalstimulering’, gegeven door 2 logopedisten van de GGD. In de cursus kregen de vrijwilligers suggesties hoe ze kinderen kunnen stimuleren op het gebied van actief taalgebruik. Want niet ieder kind groeit op in een talige omgeving. In veel gezinnen worden kinderen te weinig gestimuleerd op het gebied van taalverwerving. Soms hebben ouders zelf problemen met de Nederlandse taal, omdat ze een andere moedertaal kennen. Vrijwilligers kunnen een positieve rol vervullen door met de kinderen allerlei taalspelletjes te doen. Goed voorbeeld doet goed volgen en het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Jonge kinderen zijn leergierig, mits je maar aan kunt sluiten bij de leeftijd van een kind. En talige kinderen hebben meer kans op een goede toekomst en dat gunnen we toch ieder kind?

Terug naar het nieuwsoverzicht