Noordoostpolder

Formuliereninloop

De vrijwilligers van de Formuliereninloop kunnen ondersteuning bieden met het invullen van allerlei formulieren of bij het beantwoorden van brieven.
zoals:
 huurtoeslag
 zorgtoeslag
 kinderopvangtoeslag
 kindertoeslag
 bijzondere bijstand
 arbeidsongeschiktheid
 schuldhulpverlening
 aanvraag uitkering
 kwijtschelding gemeentelijke belastingen en zuiveringslasten
 leenbijstand
 langdurigheidtoeslag
 heffingskorting
 verzekeringen
 tegemoetkoming studiekosten
 correspondentie met internet-, telefoonproviders, water- en energieleveranciers
Er wordt niet geholpen bij het invullen van inkomstenbelasting- en/of Tformulieren van de Belastingdienst, maar er kan wel hulp geboden bij het vinden van een adviseur hiervoor. Tevens kan bij de inloop hulp geboden worden bij het leren ordenen en aanleggen van een map voor de administratie.