Ieder kind telt!

Met het grootste deel van de jongeren in Nederland gaat het goed. Zij zijn gelukkig en krijgen alle kansen. Maar een gedeelte van de jongeren heeft wel problemen. In het 1ste kwartaal van 2016 kregen ruim 200.000 jongeren jeugdhulp van de jeugdbescherming of jeugdreclassering. Niet alle jongeren krijgen goede kansen op een succesvolle toekomst. Humanitas vindt dat ieder kind telt.

Onze goed opgeleide vrijwilligers van Home-Start+ bieden daarom ondersteuning aan gezinnen met kinderen en jongeren die dat kunnen gebruiken. Het programma Home-Start+ biedt ondersteuning aan gezinnen met kinderen van 0 tot 14 jaar, zowel voor de lichtere hulp, een luisterend oor, spelletjes spelen, helpen met lezen, samen naar de speeltuin gaan, wandelen als de wat complexere hulp vragen.

Zo kunnen we samen met de gezinnen aan hun toekomst bouwen. De vrijwilligers handelen altijd vanuit gelijkwaardigheid en vraaggericht. Alle vrijwilligers zijn getraind en hebben opvoedervaring, ze zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, worden regelmatig bijgeschoold en krijgen ondersteuning van een ervaren coördinator. Gezinnen kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor een oriënterend gesprek om te kijken of Home-Start+ iets voor hun gezin kan betekenen.

Voor informatie en aanmelden:

Astrid de Vries  Coördinator Humanitas Home-Start+ NOP

M: 06-35118877

E: a.devries@humanitas.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht