Jongeren ondersteunen jongeren (Match)

Humanitas NOP start start per 2021 met het project Match ( 8 – 24jr.)

Er zijn veel redenen te noemen waarom jongeren een maatje kunnen gebruiken: eenzaamheid, moeilijk contact leggen met anderen, een lastige thuissituatie, problemen met schoolmotivatie of vrienden een autistische stoornis of depressie. Wat de reden ook is, allen hebben tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Kenmerk van het maatjescontact is gelijkwaardigheid, gezelligheid, laagdrempelig en vertrouwen.

Met het opzetten van het project Match kan met goed georganiseerde preventieve informele zorg, voorkomen dat met name kinderen/jongeren uit zorgintensieve gezinnen al dan niet met een beperking op lichamelijk of psychisch vlak (ernstig) in de problemen geraken.

 

De behoefte van het kind/jongere zijn leidend bij het bepalen van de vorm(en) van ondersteuning door Humanitas Match.

De ondersteuning vindt plaats door een intensief getrainde vrijwilliger. Een maatje om op te bouwen.

 

Voor informatie en/of aanmelden kun je bellen of mailen met:

 Astrid de Vries coördinator  

06-35118877

a.devries@humanitas.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht