Noordoostpolder

Vacature Bestuur

Als bestuurslid van Humanitas draag je zorg voor het reilen en zeilen van de vereniging, samen met vijf andere mensen. Je doet interessante contacten op en hebt de kans om Humanitas Noordoostpolder op de kaart te zetten bij pers en andere stakeholders.

 

Van bestuurskandidaten vragen wij in het algemeen dat zij:

 

 • Interesse hebben in het werkgebied van Humanitas en motivatie, tijd en ambitie om zich daarin verder te verdiepen
 • De Humanitaswaarden onderschrijven
 • Positief staan t.a.v. vrijwilligerswerk en daar ervaring mee hebben
 • Bestuurlijke ervaring of de bereidheid om zich daarin te ontwikkelen
 • Beschikken over een relevant netwerk in het werkgebied van de afdeling strekt tot de aanbeveling
 • Enthousiast zijn en communicatieve vaardigheden bezitten
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Beschikbaarheid van gemiddeld 1 dagdeel in de week

Portefeuillehouder Jeugd:

 • In samenwerking met de betrokken coördinatoren de projecten Home Start+ en Kindervakantieweken borgen en bewaken
 • Bevorderen en onderhouden netwerk op het gebied van jeugd in samenwerking met de coördinator
 • Rapporteren binnen bestuur over voortgang projecten

 Focus Portefeuillehouder Scholing:

 • Bewaken en borgen Humanitasbeleid inzake scholing en training (HRS/LMS); ‘iedere vrijwilliger geschoold aan de slag’’  als onderdeel van het jaarplan
 • Opstellen  begroting Scholingsplan als onderdeel van het jaarplan i.o.m. de portefeuillehouder Financiën en/of consulent
 • Zorgdragen voor evaluatie scholingsactiviteiten afdeling
 • Mede zorgdragen voor rapportage Scholing i.s.m. de coördinatoren afdeling
 • Deelname aan Portefeuillehoudersoverleg Scholing district NW
 • Bevorderen van netwerkontwikkeling op het gebied van Scholing met ander organisaties in de regio i.o.m. portefeuillehouder district

Focus Portefeuillehouder PR & Communicatie:

 • communicatie- en PR-plannen opstellen en uitvoeren
 • adviseert het bestuur op het gebied van communicatie en PR
 • zorgdragen voor goed PR-materiaal
 • onderhouden van contacten met de media
 • beheer van het communicatiebudget
 • interne communicatie naar leden en vrijwilligers vormgeven/uitvoeren
 • uniformiteit in (externe) communicatie bewaken
 • representeren van de afdeling en Humanitas i.h.a., zowel intern als extern; netwerken
 • assistentie bij wervingsacties (vrijwilligers, leden, bestuursleden)

Een bestuursfunctie bij Humanitas is een vrijwilligersfunctie en is daarom onbezoldigd. Gemaakte onkosten worden uiteraard vergoed. Is uw belangstelling gewekt? Dan ontvangen we graag uw motivatie en CV onder vermelding ‘Bestuur NOP’ naar: noordoostpolder@humanitas.nl. Voor informatie over de functies kunt u ook contact opnemen met de sollicitatiecommissie:

Naila Tigchelaar 06-23004187 en Nathanya van Lith 06-35121692

 

Terug naar overzicht