Begeleide OmgangsRegeling

Ondersteuning van een vrijwilliger van Humanitas bij een omgangsregeling bij scheiding.

Voor wie

De impact die (echt)scheiding heeft op ouders, maakt soms dat zij het niet eens kunnen worden over een omgangsregeling voor hun kind of kinderen. De Begeleide OmgangsRegeling (BOR) van Humanitas kan in dit soort situaties ondersteuning bieden. BOR is een omgangsregeling waarbij een vrijwilliger van Humanitas als begeleider aanwezig is tijdens de omgang van het kind met de ouder die niet de dagelijkse zorg voor hem heeft. De begeleiding die wordt geboden is veelal praktisch van aard. Zo wordt ondersteuning geboden bij het maken van afspraken tussen de ouders, bij de overdracht, etc. Gedurende BOR wordt toegewerkt naar een zelfstandige omgang, waarbij de ouders zelf vormgeven aan de wijze waarop het kind het contact behoudt met hen beide.

Hoe werkt het

  • Beide ouders dienen zich zelf aan te melden bij de coördinator van de BOR
  • De eerste bezoeken vinden in principe plaats op neutraal terrein
  • Er vindt door BOR geen inhoudelijke terugkoppeling naar betrokken instanties plaats. Dit om de gelijkwaardigheid tussen deelnemers en vrijwilliger te waarborgen
  • De doelstelling van BOR is dat de ouders toewerken naar een zelfstandige omgangsregeling. Het is van belang dat beide ouders deze doelstelling onderschrijven
  • Een BOR-traject duurt over het algemeen tussen de 3 en 6 maanden. Gedurende deze periode wordt het intake-,  evaluatie- en afsluitingsgesprek gevoerd. 
  • Afhankelijk van de hulpvraag kan deze periode worden verkort of verlengd
  • De geboden hulp is gratis. Eén van de ouders moet WA verzekerd zijn

Informatie voor de vrijwilliger

Het is van belang dat vrijwilligers bij BOR begrip hebben voor de situatie van de deelnemers en zich vanuit dit begrip neutraal opstellen ten opzichte van hen. Het kind staat altijd op nummer één.

Aanmelden of meer informatie vragen

Wilt u meer weten over of zich aanmelden voor BOR?. Dat kan via de projectcoördinator van BOR: Evelien Duiker, mail: e.duiker@humanitas.nl of u kunt bellen met Evelien Duiker: 06 –13123293