Rouw en Verlies

Rouwverwerking kost veel energie, en soms zit je er helemaal doorheen. Een vrijwilliger van Rouw en Verlies helpt en toont begrip.

Rouw is een diepe emotie, die tegenstrijdige gevoelens kan oproepen. Uiting hiervan kan helpen bij de verwerking van het verlies en ook om de zin van het leven te hervinden.  Mocht u behoefte hebben om met anderen te praten na het verlies van een dierbare door overlijden of echtscheiding dan kan dat in een lotgenotengroep.

Humanitas Noordwest-Friesland werkt voor steun bij rouw en verlies samen met Humanitas afdeling Zuidwest-Friesland. Deze afdeling beschikt over een werkgroep van ervaren en goed opgeleide vrijwilligers, die zelf bekend zijn met persoonlijke verliezen. U kunt erop vertrouwen dat zij zeer vertrouwelijk omgaan met uw privacy.

Lotgenotencontact

Een lotgenoten groep bestaat uit zes tot acht mensen die onder begeleiding van twee vrijwilligers tien keer bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe hiermee om te gaan. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun kan geven aan de deelnemers van de groep.

Aanmelden

Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met de coördinator Tetsie Reinsma, 06-419 51 960 of verlies@humanitas-zwf.nl