Noordwest-Friesland

Rouw en Verlies

Rouwverwerking kost veel energie, en soms zit je er helemaal doorheen. Een vrijwilliger van Rouw en Verlies helpt en toont begrip.

Rouw is een diepe emotie, die tegenstrijdige gevoelens kan oproepen. Uiting geven aan zulke emoties en gevoelens helpt bij het verwerken van het verlies en ook om de zin van het leven opnieuw te vinden.

Mensen die een rouwproces doormaken hebben vaak behoefte aan hulp, begrip en steun. Onze deskundige vrijwilligers helpen verdriet en emoties een plaats te geven tijdens bijeenkomsten met lotgenoten, individueel en/of bij het schrijven van een levensverhaal. 

Voor wie?

Als je je partner, je kind of een andere dierbare verliest door overlijden, is dat vaak moeilijk te verwerken. Veel mensen kunnen dat niet uit zich zelf en alleen; ze missen het juiste begrip en steun uit hun omgeving. Het is alsof het leven zijn glans heeft verloren. Bij Steun bij Rouw en Verlies wordt begrip, hulp en steun geboden. Dat is er voor iedereen, jong en oud, voor mensen uit alle culturen en van alle levensbeschouwingen. 

Wat wordt er gedaan?

De steun van een vrijwilliger kan in een gespreksgroep plaatsvinden. In een gespreksgroep van 6 tot 8 personen heeft u contact met mensen die, net als u, een dierbare hebben verloren. In de bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens  en emoties die met een verlies gepaard gaan, en hoe dit een plek kan krijgen in uw leven. Het is juist die onderlinge herkenning die veel steun geeft aan de deelnemers van de groep.

Een gespreksgroep kan worden gevormd op basis van de achtergrond en/of de leeftijd van de deelnemers. Zo zijn er groepen voor degenen, die een kind, een partner of één van hun ouders hebben verloren.Ook is het mogelijk om in de vertrouwde thuisomgeving in één op één gesprekken met een vrijwilliger over het verlies te praten. 

Een gespreksgroep wordt gestart bij voldoende deelname; er is plaats voor 6 tot 8 personen. Er zijn 8 bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens het eerste gesprek krijgt u informatie over de bijeenkomsten en worden uw verwachtingen en vragen besproken. In de laatste bijeenkomst wordt een evaluatie-moment afgesproken. Er is een speciale lotgenotengroep voor ouders van een overleden kind. De deelname aan een groep is gratis; voor koffie en thee wordt een kleine bijdrage gevraagd. 

De Werkgroep Steun bij Rouw en Verlies is een onderdeel van de afdeling Leeuwarden van Humanitas.  Vrijwilligers uit ons werkgebied zijn daarbij aangesloten. De steun aan mensen in het gebied van de afdeling Noordwest-Friesland wordt door die werkgroep verzorgd. 

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden voor Humanitas Steun bij Rouw en Verlies bij de coördinator Tine Wiersma;   06 3717 23 97;   tine.wiersma@kpnplanet.nl 
Lukt het u niet op deze manier in contact met de werkgroep te komen, dan kunt u bellen met 06-105 95 106 van de afdeling Humanitas Noordwest-Friesland of uw aanvraag per e-mail te verzenden naar:   nw-friesland@humanitas.nl