Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden.

Soms heb je moeite met het op orde houden en het regelen van je (financiële) administratie. Hoe schrijf je bijvoorbeeld brieven naar instanties? Hoe geef je niet meer geld uit dan je ontvangt? Wat doe je met lastige rekeningen? Wanneer u het prettig zou vinden om steun te krijgen bij dergelijke zaken, kunt u een beroep doen op de activiteit van “Thuisadministratie” van Humanitas Noordwest-Friesland.

Voor wie?

Op deze hulp kan een, in principe tijdelijk, beroep gedaan worden wanneer er zich problemen voordoen bij het bijhouden van uw persoonlijke (financiële) administratie, bij het aanvragen van (gemeentelijke) ondersteuning, het doen van belastingaangifte, het in balans houden van inkomsten en uitgaven en voor het oplossen van andere problemen waarvoor geen anderen ingeschakeld kunnen worden.

Wat wordt er gedaan?

Met u worden schriftelijke afspraken gemaakt over wat door de Thuisadministratie gedaan zal worden om u te assisteren bij:

  • Het ordenen van uw administratie en die administratie op orde houden
  • Het regelen van automatische afschrijvingen en het bijhouden van betalingen
  • Het opstellen van een maandbegroting het invullen van formulieren (bijvoorbeeld in verband met AOW en pensioen, huurtoeslag, zorgtoeslag, bijstand en andere gemeentelijke regelingen)
  • De belastingaangifte verzorgen
  • Het ondersteunen en adviseren in geval van schuldsanering

Door wie?

Humanitas Noordwest-Friesland heeft een werkgroep Thuisadministratie bestaande uit administratief goed geschoolde vrijwilligers. Zij komen bij u thuis om samen met u de (financiële) administratie te doen.

Samen met u dus, u blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw administratie en u maakt uw eigen keuzes. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden, wel moet u de kosten vergoeden voor eventueel benodigde ordners en dergelijke voor uw administratie.

De vrijwilligers zijn verplicht volledige geheimhouding in acht te nemen en zijn in het bezit van een officiële Verklaring Omtrent het Gedrag. (VOG)

Advies- en Informatie Winkel 

Indien u vragen heeft over belastingen, over gemeentelijke regelingen, over achterstanden in betalingen of vragen betreffende uw (financiële) administratie kunt u de vragen voorleggen aan de vrijwilligers van de Advies- en Informatie Winkel.

.

.

Informatie en ondersteuning

Indien u meer informatie wenst of ondersteuning wilt, kunt u contact opnemen met één van de onderstaande coördinatoren:

Griet Postma;                   0517-393007;    thuisadministratie.nwf@humanitas.nl

Jacob van Vredendaal;   06-37552448    thuisadministratie.nwf@humanitas.nl

 

Bij geen gehoor:

Humanitas;      06-105 95 106;  nw-friesland@humanitas.nl
of De Skûle Franeker (tijdens kantooruren):    0517- 393750

Vrijwilliger worden?

Humanitas biedt waardevolle mogelijkheden om als vrijwilliger medeburgers te ondersteunen bij allerhande activiteiten. Ook de Thuisadministratie nodigt belangstellenden van harte uit om op vrijwillige basis hulp te bieden bij administratieve problemen van hen die de hulp van Humanitas inroepen.

Vrijwilligers worden begeleid en (bij)geschoold voor dit specifieke werk. Humanitas verzorgt ieder voor- en najaar cursussen voor scholing en nascholing.

U bent goed verzekerd en de door u gemaakte onkosten worden vergoed.

Heeft u affiniteit met administratieve werkzaamheden en/of belastingzaken en belangstelling om een deel van uw vrije tijd beschikbaar te stellen om anderen te helpen? Meldt u zich dan bij één van de onderstaande personen voor nadere informatie.

Griet Postma;                  0517-393007;  thuisadministratie.nwf@humanitas.nl

Jacob van Vredendaal;  06-37552448   thuisadministratie.nwf@humanitas.nl