Drie nieuwe bestuursleden voor Humanitas

Drie nieuwe bestuursleden voor Humanitas!

 

In tijden dat vrijwilligers moeilijk te vinden zijn, mocht het bestuur van Humanitas, afdeling Noordwest-Friesland, op haar jaarlijkse ledenvergadering maar liefst drie nieuwe bestuursleden presenteren.

 

Zo is Corry Jellema uit Harlingen toegetreden in de functie als co-secretaris. Jellema, eerder psychologisch assistente, wilde na haar pensionering iets betekenen voor de samenleving: “Dat de deelnemers aan onze activiteiten, na een steuntje in de rug van Humanitas, weer de regie over hun eigen leven hervinden, dat spreekt mij bijzonder aan.”

 

Voor de in Franeker woonachtige Soon Hee Santema, directeur R&D Zwaartepunten & Contractactiviteiten NHL Stenden Hogeschool, gaven dé uitgangspunten van Humanitas de doorslag. “Gastvrijheid, respect voor anderen en elkaar steunen zijn voor mij belangrijke elementen in het leven”, aldus Santema. Zij wil met het bestuurswerk voor Humanitas daar graag een bijdrage aan leveren.

“Omdat der in protte minsken tusken wâl en skip falle" ~ Thiadrik Twerda
 

Tot slot is Thiadrik Twerda uit Franeker, eerder wethouder voor de gemeente Franekeradeel, toegetreden als algemeen bestuurslid. Twerda: “Omdat der in protte minsken tusken wâl en skip falle. De mienskip wurdt hieltyd yngewikkelder, mar ek mear rjochte op de eigen ik. Humanitas as frijwilligersorganisaasje wol helpe. Dêr wol ik graach myn stientsje oan bydrage.”  


De overige bestuursleden Joop Pottinga (voorzitter), Daan van der Meulen (secretaris) en Luc van der Kolk (penningmeester) zijn uiteraard zeer verheugd met de uitbreiding van het bestuur. Pottinga: “Een goed verenigingsbestuur is onmisbaar voor welke vereniging dan ook. Bij onze vereniging hebben de activiteitencoördinatoren ook een zeer belangrijke rol. Zij faciliteren al onze vrijwilligers. Daar zijn we dan ook ontzettend dankbaar voor! We hebben met deze uitbreiding in het bestuur wel een mooie basis voor de toekomst weten te realiseren.”

 

Meer weten over het vrijwilligerswerk dat Humanitas zoal doet? Kijk op:  https://www.humanitas.nl/afdeling/noordwest-friesland/activiteiten/.

Terug naar het nieuwsoverzicht