Samenwerking WoonFriesland en Humanitas van start

Vrijwillige en laagdrempelige hulp voor huurders

Grou, 22 november 2018

Vandaag is de samenwerking tussen het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en vrijwilligersorganisatie Humanitas bekrachtigd. Bert van Krieken, penningmeester districtsbestuur Humanitas Noord en Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland gaven het startsein door samen een animatie te starten. Met de samenwerking gaan beide organisaties een stap verder om huurders te helpen bij onder andere thuisadministratie, eenzaamheid en ondersteuning bij toenemende digitalisering.

Soms kunnen huurders wat hulp gebruiken. Denk hierbij aan hulp bij lezen en schrijven, bij computerwerk, betalingsachterstanden en schuldenproblematiek. Maar ook bij het op orde brengen en houden van hun thuisadministratie, of bij eenzaamheid of verlies. Humanitas is een vereniging die bestaat uit vrijwilligers en die net als WoonFriesland in de hele provincie actief is.

Vrijwillig en laagdrempelig
Sigrid Hoekstra is blij met de samenwerking. “Er komt hiermee extra, laagdrempelige ondersteuning beschikbaar voor huurders die dat nodig hebben. Altijd op vrijwillige basis en zonder kosten”. Via de website maar ook bijvoorbeeld als wijkconsulenten en buurtbeheerders signalen krijgen, worden huurders actief geïnformeerd over de mogelijkheden die Humanitas biedt. Zij kunnen hiervan zonder tussenkomst van WoonFriesland gebruik maken. Van een terugkoppeling of verantwoording aan WoonFriesland is geen sprake.

Unieke samenwerking
Het is de eerste keer dat Humanitas en een woningcorporatie in Noord-Nederland zo intensief gaan samenwerken. Ook Bert van Krieken is enthousiast: “Beide partijen zijn actief in heel Friesland en dus kunnen we hier spreken over een logische en unieke combinatie. Door de samenwerking neemt het bereik van Humanitas aanzienlijk toe. Onze vrijwilligers kunnen nu hulp bieden aan huurders die eerder niet op de hoogte waren van onze mogelijkheden, maar weldegelijk behoefte hebben aan ondersteuning”.

De samenwerking is een initiatief van Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland.

Samenwerking WoonFriesland - Humanitas

Sigrid Hoekstra, directeur-bestuurder WoonFriesland en Bert van Krieken, penningmeester districtsbestuur Humanitas Noord activeren de animatie en bekrachtigen hiermee de samenwerking. Een initiatief van Frank van den Broek, directeur van De Bewonersraad.

Terug naar het nieuwsoverzicht