Noordwest Friesland

Coördinator Mantelzorgondersteuning

Gezocht: Coördinator Mantelzorgondersteuning (m/v, vrijwilliger)

Gemiddeld ca. 1 dag per week (het hele jaar door)

Projectinhoud

Humanitas organiseert in de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt diensten van mens tot mens op het gebied van welzijn en zorg.

Een project bij Humanitas, afd. Noordwest-Friesland is bekend als “Mantelzorgondersteuning.”  Vrijwilligers van die groep bieden een geregelde, periodieke vervanging (bijv. een morgen of een middag) aan mantelzorgers die in de thuissituatie voor een zieke of gehandicapte zorgen.  Zij passen gedurende die morgen of middag op de zieke of gehandicapte, terwijl de  mantelzorger  dan even zijn eigen gang kan gaan.

Het is belangrijk dat een vrijwilliger qua aard en interesses goed bij het gezin van de mantelzorger past. Als dat van weerskanten goed aanvoelt, kan het lange tijd duren en de mantelzorger kan het dan ook langer volhouden.

 

Omschrijving van de werkzaamheden van de coördinator

Het eerste contact met een mantelzorger of een vrijwilliger bij de Mantelzorgondersteuning geschiedt door de coördinator. Hij / zij voert met iedereen een intake-gesprek op grond waarvan een goede inschatting van  de aard en interesses van iedere persoon kan worden verkregen. Daarvan wordt naast de persoonsgegevens aantekening in een intakeformulier gemaakt.

Als de coördinator een goede inschatting van een mantelzorger en een vrijwilliger heeft, dat ze bij elkaar passen; goed met elkaar overweg zullen kunnen, stelt hij/zij hen met elkaar in kennis en stelt een afspraak tot geregelde, periodieke vervanging van de mantelzorger voor. Als de mantelzorger en de vrijwilliger dat beide aannemen, begeleidt de coördinator dat op afstand en afnemend in frequentie. De coördinator is vervolgens vraagbaak en adviseur voor de mantelzorger en de vrijwilliger betreffende alles  met betrekking tot deze samenwerking en tot Humanitas.

  • De coördinator organiseert af en toe een bindings-bijeenkomst voor de vrijwilligers in het project.
  • De coördinator neemt deel aan wervingsacties van de afdeling.
  • De coördinator bezoekt de verschillende bijeenkomsten van de Platforms Zorg en Welzijn in het gebied van de afdeling.
  • De coördinator overlegt met andere coördinatoren van Humanitas.
  • De coördinator houdt een administratie van dit project bij.
  • Hij/zij is verantwoording schuldig over de gang van zaken aan het bestuur van Humanitas, afdeling Noordwest-Friesland.                

Wat wij van de coördinator verwachten

Voor deze functie stellen we als voorwaarde een aantoonbare ervaring in een ruime en gevarieerde omgang met mensen, met een daaruit voortkomende goede mensenkennis, alsmede enige leidinggevende en organisatorische vaardigheden. We stellen geen specifieke eisen qua kennis of ervaring met betrekking tot zorg en welzijn, hoewel dat wel een aanbeveling kan zijn.                                                           

Voor al onze vrijwilligers vinden wij deelname aan een "startersbijeenkomst" van Humanitas zeer van belang. Humanitas wil u daarin op uw functie in de vereniging voorbereiden en versterken.

Wat bieden wij de vrijwilliger

  • Een reiskostenvergoeding voor het uitvoeren van uw functie;
  • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor gebeurtenissen gedurende de werkzaamheden voor het project;
  • Themabijeenkomsten, cursussen, e-learning: hier wordt informatie gegeven over verschillende onderwerpen die in het kader van de mantelzorgondersteuning van belang kunnen zijn. 

Rekeninghoudend met de deelname aan bepaalde vergaderingen, bijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten kunnen de werktijden zelf worden bepaald.  

Voor sociaalvoelende personen is dit een functie die veel voldoening kan schenken.                                       

U kunt op deze oproep voor vrijwilligers reageren of meer informatie vragen door te bellen of te mailen naar: 

Dhr W.Lageveen: T: 0517-397865 E: w.lageveen@home.nl

Terug naar overzicht