Noordwest Friesland

Coördinator voor het HU-Maatjesproject

Gezocht: Coördinator voor het HU-Maatjesproject ( v/m, vrijwilliger)

Gemiddeld ca. 1 dag per week (het hele jaar door)


Projectinhoud

Bij het HU-Maatjesproject kunnen mensen met de een of andere handicap (deelnemer) terecht voor informatie en ondersteuning. Als iemand contact op neemt met het HU-Maatjesproject, wordt eerst een luisterend oor geboden. Nadat de vraag van de deelnemer helder is, kan op diverse manieren ondersteuning worden geboden.

De vormen van ondersteuning kunnen zijn:

  • sociaal maatje
  • praktisch maatje

Voor het HU-Maatjesproject werken we uiteraard specifiek met vrijwilligers als sociale maatjes. Bij een praktisch maatje kunt u denken aan bijvoorbeeld een klusmaatje of een vervoersmaatje; dat zijn andere activiteiten dan het HU-Maatjesproject.


Bij een sociaal maatje is de belangrijkste doelstelling het doorbreken van het sociaal isolement, doordat een vrijwilliger zo eens in de 2 weken met het maatje afspreekt iets te gaan ondernemen om ook met andere mensen in contact te komen.


Belangrijk is dat een vrijwilliger van het HU-Maatjesproject en de deelnemer samen op zoek gaan naar de juiste vorm van ondersteuning. Het contact tussen beiden moet op gelijkwaardige basis plaatsvinden. Er wordt hierbij van een vrijwilliger geen ‘hulpverleningsrol’ verwacht, juist niet. De deelnemer houdt zelf de regie in handen. Dat moet hem of haar veelal steeds worden voorgehouden. Deelnemer en vrijwilliger bepalen samen hoe ze het contact vormgeven. De bedoeling is dat het HU-Maatjesproject steeds meer op de achtergrond aanwezig is.


Omschrijving van de werkzaamheden van de coördinator

Het eerste contact met een deelnemer aan of een vrijwilliger bij het HU-Maatjesproject geschiedt door de coördinator. Hij / zij voert met iedereen een intake-gesprek op grond waarvan een goede inschatting van de aard en interesses van ieder persoon kan worden verkregen. Daarvan wordt naast de persoonsgegevens aantekening in een intakeformulier gemaakt.

Als de coördinator een goede inschatting van een deelnemer en een vrijwilliger heeft, dat ze bij elkaar passen; goed met elkaar overweg zullen kunnen, stelt hij/zij hen met elkaar in kennis en stelt een afspaak tot vaker voorkomende onderlinge bezoeken voor. Als de deelnemer en de vrijwilliger dat beide aannemen, begeleidt de coördinator dat op afstand en afnemend in frequentie. De coördinator is vervolgens vraagbaak en adviseur voor de deelnemer en de vrijwilliger betreffende alles met betrekking tot deze samenwerking en tot Humanitas.

De coördinator organiseert af en toe een bindings-bijeenkomst voor de vrijwilligers in het project. De coördinator neemt deel aan wervingsacties van de afdeling. De coördinator bezoekt de verschillende bijeenkomsten van de Platforms Zorg en Welzijn in het gebied van de afdeling. De coördinator overlegt met andere coördinatoren van Humanitas. De coördinator houdt een administratie van dit project bij. Hij/zij is verantwoording schuldig over de gang van zaken aan het bestuur van Humanitas, afdeling Noordwest-Friesland.


Wat wij van de coördinator verwachten

Voor deze functie stellen we als voorwaarde een aantoonbare ervaring in een ruime en gevariëerde omgang met mensen, met een daaruit voortkomende goede mensenkennis, alsmede enige leidinggevende en organisatorische vaardigheden. We stellen geen specifieke eisen qua kennis of ervaring met betrekking tot zorg en welzijn, hoewel dat wel een aanbeveling kan zijn.

Voor al onze vrijwiligers vinden wij deelname aan een "startersbijeenkomst" van Humanitas zeer van belang. Humanitas wil u daarin op uw functie in de vereniging voorbereiden en versterken.


Wat bieden wij de vrijwilliger

  • Een reiskostenvergoeding voor het uitvoren van uw functie;
  • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor gebeurtenissen gedurende de werkzaamheden voor het project;
  • Themabijeenkomsten, cursussen, e-learning: hier wordt informatie gegeven over verschillende onderwerpen die in het kader van het maatjescontact van belang kunnen zijn.

Rekeninghoudend met de deelname aan bepaalde vergaderingen, bijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten kunnen de werktijden zelf worden bepaald.

Voor sociaalvoelende personen is dit een functie die veel voldoening kan schenken. U kunt op deze oproep voor vrijwilligers reageren of meer informatie vragen door te bellen of te mailen naar:

Dhr W.Lageveen: T: 0517-397865 E: w.lageveen@home.nl

Terug naar overzicht