Vrijwilligers

De afdeling Noordwest-Friesland heeft geregeld nieuwe vrijwilligers nodig

Vrijwilligers

Als vrijwilliger kun je mensen in jouw omgeving die het even hard nodig hebben ondersteunen. Dit kun je doen door deel te nemen aan één van onze activiteiten genoemd op deze website.  

Voor al die activiteiten zoeken we geregeld nieuwe vrijwilligers. Lijkt het je leuk om  andere mensen in moeilijke situaties een welkome steun in de rug te geven? Wil je iets doen voor een ander en wil je er zelf ook iets van leren?  Dan ben je bij Humanitas aan het goede adres, want Humanitas is een vrijwilligersorganisatie voor hulp aan mensen die dat even nodig hebben.

Wat vraagt Humanitas?

Hoeveel tijd en energie je wilt steken in het vrijwilligerswerk is afhankelijk van jouw wensen en persoonlijke situatie, maar ook van de activiteit die jou het meeste aanspreekt.  Ook de vaardigheden die je nodig hebt verschillen per activiteit. Humanitas heeft echter een aantal basisvoorwaarden waaraan alle vrijwilligers moeten voldoen.

  • Je werkt volgens de kernwaarden en doelstellingen van de Vereniging
  • Je neemt deel aan de introductiecursus bij jou in de buurt
  • Je beschikt over de juiste kwaliteiten en vaardigheden. Deze kunnen eventueel worden aangevuld met een basiscursus
  • Je bent 16 jaar of ouder
  • Je bent vier tot acht uur per week beschikbaar
  • Je neemt deel aan (bij)scholing en werkoverleg
  • Als je bestuurswerk wilt doen, is het vereist om lid te worden van Humanitas. Daarnaast is voor alle activiteiten of taken, zoals begeleiding van kindervakanties, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist

Vrijwilliger worden?

Zinnig en boeiend vrijwilligerswerk doen? Meld je aan bij Humanitas Noordwest-Friesland. Bel voor meer informatie naar secretaris Daan van der Meulen (06-10595106) of stuur een mail naar: nw-friesland@humanitas.nl.

Wat biedt Humanitas?

Zonder de inzet van vrijwilligers bij de verschillende activiteiten zou Humanitas haar werk niet kunnen doen. Daarom doen we er graag wat voor terug.  Om ervoor te zorgen dat je goed voorbereid aan de slag gaat, heeft Humanitas een breed scholingsaanbod. Zo bieden we iedere nieuwe vrijwilliger een introductiebijeenkomst en basistrainingen aan. Daarnaast word je begeleid door een coördinator. Daar kun je niet alleen terecht met vragen over het werk, maar ook voor persoonlijke begeleiding.

Om je werk als vrijwilliger efficiënt te kunnen doen, zijn een aantal zaken geregeld. Zo is er voor gezorgd dat er voor jou een WA-verzekering van kracht is, zodra je voor Humanitas bezig bent, en geldt er een onkostenvergoeding. Een klachtenreglement en een gedragscode dragen bij aan een goede werksituatie.

Vrijwilligers worden begeleid en (bij)geschoold.

Alle vrijwilligers ontvangen een aantal keer per jaar ons magazine ‘Van Mens tot Mens’. Zij kunnen gratis lid van Humanitas worden. Met het lidmaatschap krijg je een stem in ons beleid. Je kunt meepraten en beslissen over onderwerpen op vergaderingen van jouw lokale afdeling.

Voor Humanitas betekent je lidmaatschap en van ca.18.000 medevrijwilligers dat die als organisatie meer invloed krijgen. Een groter ledenbestand geeft ons immers meer draagvlak en zeggingskracht, onder meer richting de overheid. Dat kunnen we goed gebruiken.

Het lidmaatschap is voor vrijwilligers in principe gratis. Maar je kunt er ook voor kiezen de jaarlijkse contributie van € 35,-- toch te betalen. Het geld gaat rechtstreeks naar jouw afdeling en kan onder meer besteed worden aan de uitvoering van de activiteiten.