Kernwaarden

Het werk van Humanitas is gebaseerd op de volgende vier waarden:

  • het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samen-leven met anderen;
  • herstel van regie over het eigen leven voor mensen die dat tijdelijk zijn kwijtgeraakt;
  • een samenleving waarin gelijkwaardigheid voorop staat en waar plaats is voor iedereen;
  • een vraaggericht en vernieuwend aanbod op de gebieden welzijn, wonen en zorg.