Wie zijn wij

De afdeling Noordwest-Friesland is één van de ruim 80 afdelingen van Humanitas en heeft als werkgebied het noordwesten van Friesland 

De afdeling Noordwest-Friesland is één van de ruim 80 regionale afdelingen. De afdeling is opgericht in 1994. De activiteiten die u aantreft onder de desbetreffende rubriek blijven zich in de loop van de jaren ontwikkelen al naar gelang de maatschappelijke behoefte. Dat is zeker het geval in de huidige tijd van grote veranderingen in de zorg.

Het bestuur van de afdeling kent de volgende samenstelling:

  • Thiadrik Twerda, voorzitter (0517-395633)

  • Daan van der Meulen, secretaris (06-13961268))

  • Luc van der Kolk, penningmeester (06-17575122)

  • Corry Jellema-Hiemstra (06-44878885)

  • Soon Hee Santema-Terwee (06-19070275)

  • Joop Pottinga  (06-36095096)

Het bestuur vergadert doorgaans elke 3e woensdagmorgen van de maand (met uitzondering van de maanden juli en augustus) in de vergaderruimte van het woon- en winkelcentrum Ockingahiem te Franeker.

Werkgebied

Het werkgebied van Humanitas Noordwest-Friesland omvat de gemeenten Harlingen (ca. 15.000 inw.), Waadhoeke (voormalige gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel, Littenseradiel ged.)(ca. 47.000 inw.), Terschelling en Vlieland. Op de beide eilanden heeft de afdeling (nog) geen activiteiten.

Overzichtskaart van het werkgebied

De nieuwe gemeente-indeling per 1/1/2018 (gemeente Waadhoeke, waarbij de gemeente Harlingen zelfstandig blijft) zorgt voor enige aanpassingen van het werkgebied van de afd. Noordwest-Friesland. Hieronder vindt u een kaart met de nieuwe grenzen. Ter indicatie zijn een aantal in deze gemeenten gelegen plaatsen aangegeven. Belangrijkste is dat een aantal dorpen rondom Winsum (voormalige gemeente Littenseradiel) bij de gemeente Waadhoeke gevoegd zijn.