Oldambt

Over en Weer

Sinds enige tijd zijn er spel- en praatgroepen voor kinderen waarvan de ouders zijn gescheiden.

Veel kinderen hebben te maken met een echtscheiding van hun ouders. Kinderen praten daar vaak niet over, terwijl ze wel behoefte hebben om zich te uiten. Deze kindergroep is voor kinderen tussenĀ 8 en 12 jaar.

In de groep worden leuke activiteiten gedaan en delen de kinderen met elkaar hun ervaringen over de scheiding van hun ouders en wat dat voor hen betekent. De groep wordt begeleid door twee ervaren vrijwilligers.

De voorwaarde voor deelnemen aan de groep is dat het kind dit zelf moet willen. Tevens moet er geen sprake zijn van een zware achterliggende problematiek. De vrijwilligers hebben allen een achtergrond qua opleiding en ervaring in het werken met kinderen (onderwijs, ergotherapie, sociaal cultureel werk) en zij zijn geschoold voor het leiden van kindergroepen met deze problematiek. De groep is geen therapiegroep, maar geeft kinderen kans om ervaringen uit te wisselen en herkenning te bieden.

Wil je meer informatie over deze activiteit of wil je een kind aanmelden? Neem contact met ons op.