Formulieren Brigade

Heeft u moeite met het invullen van formulieren van kwijtscheldingen of aanvragen van toeslagen en voorzieningen? Kom naar de Formulierenbrigade.

Elke dinsdag van 11.00 uur tot 13.00 uur zijn de vrijwilligers van de Formulierenbrigade in de Bibliotheek Winschoten kamer 2.12, aanwezig en staan ze klaar u te helpen.

De vrijwilligers kunnen u helpen bij het aanvragen van o.a. zorg- en huurtoeslag, bijzondere bijstand, heffingskorting, collectieve ziektekostenverzekering, leerlingenvervoer, kwijtschelden van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.

Wat moet u meenemen?
Een paspoort of ID kaart, uw burgerservicenummer, overzicht van uw inkomsten, de laatste drie afschriften van bankrekeningen, indien van toepassing, beschikking teruggave Belastingdienst, zorgpas, huurspecificatie, DiGiD met uw inloggegevens, brieven of aanmaningen die u heeft ontvangen. De vrijwilligers gaan de formulieren of aanvragen samen met u behandelen, het blijft uw verantwoordelijkheid.

Volg ons op Facebook