Convenant Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening

Op 17 oktober heeft Humanitas afd. Oldambt samen met de vrijwilligersschuldhulporganisaties Schuldhulpmaatje, Stichting Azzur en het Leger des Heils een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Het doel van de alliantiepartijen is komen tot een gezamenlijke duurzame ondersteunende infrastructuur door samenwerking te versterken en zo de effectiviteit en efficiency van de dienstverlening te vergroten ten behoeve van de burger meet schuldenproblematiek in de gemeente Oldambt.

Wij zijn heel verheugd dat wij dit in een redelijk korte termijn hebben kunnen realiseren. Wij willen graag een goede partij zijn voor de toekomstige armoedebeleid in de gemeente Oldambt.

Terug naar het nieuwsoverzicht