Jaarverslag 2017

Voor u ligt het overzicht van 2017 waarin het bestuur van onze afdeling een uiteenzetting geeft van de activiteiten welke door de verschillende projectgroepen zijn verricht. Allereerst zegt het bestuur hartelijk dank aan al onze vrijwilligers die het gehele jaar door weer hun beste voorgezet hebben. Het is hartverwarmend hoe groot de pro-deo-inzet en betrokkenheid van onze mensen geweest is. U kunt dit ook makkelijk aflezen uit de verslagen van de diverse afdelingen, waarna wij graag verwijzen.

Klik hier voor het jaarverslag 2017

Terug naar het nieuwsoverzicht