Jaarverslag 2018

Voor u ligt het overzicht van 2018 waarin het bestuur van onze afdeling een uiteenzetting geeft van de activiteiten welke door de verschillende projectgroepen zijn verricht. Allereerst zegt het bestuur hartelijk dank
aan al onze vrijwilligers die het gehele jaar door weer hun beste voorgezet hebben. Het is hartverwarmend hoe
groot de pro-­‐deo-­‐inzet en betrokkenheid van onze mensen geweest is. U kunt dit ook makkelijk aflezen uit de
verslagen van de diverse afdelingen, waarnaar wij graag verwijzen.

Klik hier voor het jaarverslag

Terug naar het nieuwsoverzicht