Schuldhulpverlening

Na de ondertekening van het samenwerkingsconvenant Alliantie Oldambt, is Humanitas samen met de alliantiepartijen Schuldhulpmaatje, Leger des Heils en Azzur, gestart met het ontwikkelen van een duidelijke en drempelloze toegang, zowel fysiek als digitaal, tot schuldhulpverlening in Oldambt. Het doel is om meer inwoners met financiële problemen beter en eerder te helpen of door te verwijzen. Uit de contacten die de Alliantie Oldambt heeft met de landelijke Alliantie Vrijwilliger Schuldhulp (AVS) is het aanbod gekomen om als één van de landelijke pilots te fungeren voor het opzetten van een centraal loket in Oldambt. In samenwerking met de gemeente Oldambt, Sociaal Werk Oldambt en de Volkskredietbank willen we gaan komen tot een eenduidige route naar hulp bij schuldenproblematiek. De verwachting is dat in de loop van dit jaar het startsein van het gezamenlijk loket gegeven kan worden.   

Terug naar het nieuwsoverzicht