Oostelijke Achterhoek

Humanitas Tandem PO

Humanitas Tandem Persoonlijke Ondersteuning aan allochtone vrouwen en mannen:

Humanitas Tandem biedt persoonlijke ondersteuning aan allochtone vrouwen en mannen die extra steun kunnen gebruiken bij het actief deelnemen aan de samenleving. Veel vrouwen en mannen zitten voornamelijk door hun gebrekkige kennis van de Nederlandse taal in een isolement. Vaak kennen zij hun buurt onvoldoende, weten ze niet waar ze terecht kunnen of wat hun rechten en plichten in Nederland zijn. Dit kan zorgen voor juridische en administratieve problemen. De vrijwilligers die we inzetten, kunnen door middel van huisbezoeken deze vrouwen en mannen ondersteuning bieden op verschillende levensgebieden.

Samen met de vrijwilliger kun je onder andere:

  • Je zelfstandigheid bevorderen
  • De drempel verlagen richting hulpverlening
  • De opvoeding van de kinderen bespreken
  • De post behandelen
  • Activiteiten ondernemen
  • Naar de instanties gaan zoals het juridisch loket
  • Dingen/zaken bespreken waar je mee zit

Dat de ondersteuning werkt is de afgelopen jaren wel gebleken. Ook is de drempel om naar een instantie te stappen lager geworden. Ook zijn mensen bovendien zelf vrijwilligerswerk gaan doen.

Hieronder de folder die is te downloaden en eventueel af te drukken:

De_formulieren_brigade_Winterswijk.pdf

Wilt u informatie in het Arabisch neem dan contact op.