Bestuur

Het bestuur van de afdeling Oostelijke Achterhoek bestaat uit de volgende personen:

Gert Boerman, voorzitter

Henk Walhof, secretaris

Martijn Ubbink, penningmeester

Iris ten Thije