Oostelijke Achterhoek

Bestuursleden

Statutair zijn enkele bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Wij zijn dan ook op zoek naar een secretaris en enkele algemene bestuursleden. Heb je interesse in vrijwilligerswerk en lijkt een bestuursfunctie jou iets, neem dan contact op met onze secretaris Annelies van Teeseling telefoon: 06 - 224 01 705.

De functieomschrijving voor secretaris en bestuursleden staan hieronder geplaatst.

Secretaris:

 Hoofdtaken:

 1. verenigingstaken
 2. ondersteunende taken
 3. organisatie verenigingsnetwerk
 4. overige taken

 

Functieomschrijving:

     1. het exploiteren van een algemeen secretariaat

            - correspondentie / postbehandeling

            - verzorgen van stukken t.b.v. bestuursvergaderingen

            - verslagleggingen incl. jaarverslag

            - opmaak agenda’s

            - archivering

            - dossiervorming

            - beheer ledenregistratie / vrijwilligersregistratie           

    2. coördinatie van afspraken

    3. geeft belangrijke informatie door aan andere (bestuurs)leden en vrijwilligers

  

Functie-eisen:

 1. leidinggevende capaciteiten
 2. kennis van geautomatiseerde systemen
 3. dienstverlenende instelling
 4. schrijfvaardigheden
 5. organisatievermogen
 6. bestuurlijke ervaring
 7. kennis en affiniteit met de vereniging Humanitas

  

Vaardigheden:

 1. vermogen om in teamverband te kunnen werken
 2. goede contactuele eigenschappen
 3. uit informatiestromen tijdig belangrijke zaken destilleren
 4. goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 5. planmatig, ordelijk

Bestuurslid hulpactiviteiten:

 Hoofdtaken:

 1. verenigingstaken
 2. externe vertegenwoordiging
 3. overige taken

  

Functieomschrijving

 1. verantwoordelijk voor het goed functioneren van de hulpactiviteiten van de afdeling
 2. ondersteunt op actieve wijze de activiteitcoördinatoren met het opstellen van plannen en het leiden van de activiteit
 3. informeert zich over beleidsplannen van gemeenten en instanties op het gebied van zorg- en hulpverlening
 4. adviseert het bestuur over relevante ontwikkelingen binnen het terrein van de Humanitas-hulpverlening
 5. ontwikkelt initiatieven voor nieuwe hulpactiviteiten binnen de kaders van het afdelingsbeleidsplan
 6. beheer van het budget voor de hulpactiviteiten
 7. overlegt met andere relevante hulpaanbieders in de regio

 

Functie-eisen:

 1. dienstverlenende instelling
 2. organisatievermogen
 3. bestuurlijke ervaring
 4. kennis en affiniteit met de zorg- en hulpverlening in de regio; weten welke hulpvragen er zijn (de hulpvrager kennen) en welke organisaties actief zijn op het gebied van de zorg- en hulpverlening
 5. kennis en affiniteit met de vereniging

  

Vaardigheden:

 1. vermogen om in teamverband te werken
 2. goede contactuele eigenschappen
 3. (persoonlijk) betrokken bij de hulpvragen die er zijn
 4. goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

 

        

 

        

 

Terug naar overzicht