Nieuwe vrijwilligers getraind

Afgelopen dinsdag 30 mei 2017 hebben vijf cursisten het certificaat vrijwilliger Thuisadministratie ontvangen, waarvan drie van Impuls Kerkrade. We wensen hun veel succes in de begeleiding van hun deelnemers en de twee bestuursleden (Angie en Huub) bij het uitvoeren van hun taken, nu verrijkt met de kennis omtrent Thuisadministratie.

Op de avonden van 8 mei, 16 mei en 30 mei hebben uiteindelijk 6 cursisten hun certificaat vrijwilliger Thuisadministratie gehaald. Het betreft o.a. Gaby Engels, Richard Quaedackers en Ton Weelen van Impuls te Kerkrade, met welke organisatie we intensief samenwerken in het samenwerkingsverband Schuldhulpmaatje, Angie Horsch, aspirant-bestuurslid (Humanitas) en Bianca Savelbergh (nieuwe vrijwilliger Thuisadministratie).

Deze training bieden we drie keer per jaar aan (start in januari, mei en september) en organiseren wij, afdeling Parkstad, in samenwerking met de Humanitasafdelingen Westelijke Mijnstreek en Maastricht/Heuvelland. Ook cursisten van Impuls schuiven regelmatig aan. Sinds kort bieden we nog een facultatieve verdiepingsavond aan, deze keer op dinsdag 6 juni, waarin we wat dieper ingaan op specifieke vragen, die tijdens de training summier aan bod zijn gekomen.

We wensen alle cursisten veel succes bij hun vrijwilligerswerk, hetzij in de uitvoering van budgetcoaching en thuisadministratie, hetzij in hun bestuurlijke taken.

Terug naar het nieuwsoverzicht