Parkstad

Ons Bestuur

Het bestuur van Humanitas Parkstad bestaat uit de volgende personen

  • May Hol: Secretaris, Voorzitter a.i, Ruilwinkel/ Fondsenwerving / Huisvesting
  • Hélène Till : Secretariaat,  parkstad@humanitas.nl, Tel: 0850448600
  • Will Hartzheim: Penningmeester / Fondsenwerving / Huisvesting

  • Frans Verweg: Thuisadministratie / BOR, frans.humanitas@hotmail.com
  • Angie Horsch: Communicatie & PR

 

  • Mieke Bos: ma-consulent 

Bestuursleden van Humanitas Parkstad zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van Humanitas. Het bestuur werkt op basis van gezamenlijke, integrale verantwoordelijkheid. De taken zijn verdeeld in: voorzitter, secretaris, penningmeester, diverse portefeuilles en werkgroepen. Ze geven leiding aan de afdeling en onderhouden contacten met andere organisaties, samenwerkingspartners en gemeenten. De bestuursvergaderingen vinden één keer per maand plaats. Van de vergadering wordt een verslag en een actiepuntenlijst gemaakt. Humanitas Parkstad is een zelfstandige afdeling en werkt nauw samen met Humanitas Westelijke Mijnstreek en Humanitas Maastricht Heuvelland.