Ons Bestuur

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect van mens tot mens (ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of achtergrond) opkomt voor iedereen die een (tijdelijk) steuntje in de rug kan gebruiken.

Bestuursleden van Humanitas Parkstad zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van Humanitas. Het bestuur werkt op basis van gezamenlijke, integrale verantwoordelijkheid. De taken zijn verdeeld in: voorzitter, secretaris, penningmeester, diverse portefeuilles en werkgroepen. Ze geven leiding aan de afdeling en onderhouden contacten met andere organisaties, samenwerkingspartners en gemeenten. De bestuursvergaderingen vinden één keer per maand plaats. Van de vergadering wordt een verslag en een actiepuntenlijst gemaakt. Humanitas Parkstad is een zelfstandige afdeling en werkt nauw samen met Humanitas Westelijke Mijnstreek en Humanitas Maastricht Heuvelland.

Het bestuur van Humanitas Parkstad bestaat uit de volgende personen

May Hol:

Secretaris,Voorzitter a.i, Ruilwinkel/Fondsenwerving/Huisvesting.                      mayhol.humanitas@gmail.com

Hélène Till : Secretariaat,                                                                                          parkstad@humanitas.nl, Tel: 0850448

Will Hartzheim: Penningmeester / Fondsenwerving / Huisvesting

 

Mieke Bos: ma-consulent.                                                                                          M.Bos@humanitas.nl