Parkstad

Ons bestuur

Het bestuur bestaat met ingang van 29 februari 2016 uit de volgende personen:

 • Irene Havermans
  Voorzitter / Samenwerking
 • May Hol
  Secretaris Vicevoorzitter Ruilwinkel/ Fondsenwerving / Huisvesting
 • Will Hartzheim
  Penningmeester / Fondsenwerving / Huisvesting
 • Luitzen Boonstra
  Thuisadministratie / Vrijwilligers- en Ledenmanagement
 • Vera Kicheleer
  Kindervakantieweek / Communicatie & PR/ Fondsenwerving / Huisvesting
 • Nico Soomers
  BOR / Dak- & Thuislozen / Vrijwilligers- en Ledenmanagement
 • Hans Terpstra
  Communicatie & PR / Vrijwilligers- en Ledenmanagement

Het bestuur werkt op basis van gezamenlijke, integrale verantwoordelijkheid.
De taken zijn verdeeld in drie functierollen (voorzitter, secretaris en penningmeester), diverse portefeuilles en werkgroepen. De bestuursvergaderingen vinden één keer per maand plaats. Van de vergaderingen wordt een verslag en een actiepuntenlijst gemaakt.

Algemene ledenvergadering 29-2-2016, onderdeel TA door Jet Vleeming

Algemene ledenvergadering 29-2-2016, onderdeel TA door Jet Vleeming