Ons Bestuur

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid en respect van mens tot mens (ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of achtergrond) opkomt voor iedereen die een (tijdelijk) steuntje in de rug kan gebruiken.

Bestuursleden van Humanitas Parkstad zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van Humanitas. Het bestuur werkt op basis van gezamenlijke, integrale verantwoordelijkheid. De taken zijn verdeeld in: voorzitter, secretaris, penningmeester, diverse portefeuilles en werkgroepen. Ze geven leiding aan de afdeling en onderhouden contacten met andere organisaties, samenwerkingspartners en gemeenten. De bestuursvergaderingen vinden één keer per maand plaats. Van de vergadering wordt een verslag en een actiepuntenlijst gemaakt. Humanitas Parkstad is een zelfstandige afdeling en werkt intensief samen met Humanitas Westelijke Mijnstreek en Humanitas Maastricht Heuvelland. Ook met de andere Limburgse en landelijke afdelingen van Humanitas worden contacten onderhouden en waar mogelijk de samenwerking opgezocht.

Humanitas Parkstad is op dit moment dringend op zoek naar bestuursleden. Roger Janssen fungeert als kwartiermaker en heeft de taak op zich genomen om een nieuwe bestuur te vormen. Hij wordt daarbij ondersteund vanuit de werkorganisatie van Humanitas door Cyril Laugs.