Parkstad

Bestuur Humanitas Parkstad

Het bestuur van Humanitas Parkstad bestaat uit de volgende personen:

 • May Hol
 • Secretaris, Voorzitter a.i,
 • Ruilwinkel/ Fondsenwerving / Huisvesting
 • Hélène Till
 • Secretariaat 
 • Will Hartzheim 
 • Penningmeester / Fondsenwerving / Huisvesting
 • Frans Verweg
 • Thuisadministratie / BOR
 • Angie Horsch
 • Communicatie & PR 
 • Mieke Bos
 • ma-consulent 

Het bestuur werkt op basis van gezamenlijke, integrale verantwoordelijkheid. 
De taken zijn verdeeld in vier functierollen (voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden), diverse portefeuilles en werkgroepen. De bestuursvergaderingen vinden één keer per maand plaats. Van de vergadering wordt een verslag en een actiepuntenlijst gemaakt. Humanitas Parkstad is een zelfstandige afdeling maar werkt nauw samen met Humanitas Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland.