Parkstad

Bestuurlijk vrijwilliger

Door de decentralisaties en transities zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor participatie, jeugdzorg en WMO. Gelijktijdig staan budgetten onder druk en wordt er steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers.

In de Humanitas-afdeling Parkstad zijn momenteel circa 110 vrijwilligers actief in 4 verschillende projecten. Recent is er huisvesting gevonden in het centrum van Heerlen. Nieuwe projecten zijn in voorbereiding en het aantal vrijwilligers groeit. Het bestuur is op zoek naar uitbreiding en verbreding van de bestuurlijke capaciteit.

Als bestuurlijk vrijwilliger bij Humanitas maak je plannen, zet je de lijnen uit en beslis je mee over het beleid. Dat kenmerkt zich door“lokaal ondernemerschap” gericht op het ontwikkelen van activiteiten die aansluiten op de vraag van de burger.

JIJ

 • bent betrokken, kunt goed samenwerken, hebt een “hands-on & can do”-mentaliteit

 • vindt het leuk om plannen te ontwikkelen en uit te voeren

 • wil graag iets betekenen voor anderen

 • maakt makkelijk contact met anderen

 • hebt een lokaal netwerk of bent bereid daarin te investeren

 • beschikt over de nodige tijd; ca. 3 dagdelen / week

Wat ga je doen

 • samen met 6-8 collega bestuurders leiding geven aan de afdeling

 • initiatieven bedenken en ontwikkelen

 • op basis van besprekingen en overleg besluiten nemen

 • contact leggen en onderhouden met andere organisaties en samenwerkingspartners

 • zorgen voor de financiering van de activiteiten van de afdeling

 • coachen en begeleiden van de activiteiten binnen een thema

 • administratieve taken

 • eigen suggesties zijn welkom

Wat krijg je ervoor terug

 • uitdagend en interessant werk in je vrije tijd

 • lid van een dynamische organisatie

 • diverse trainingen, van toepassing op de doelgroep, o.a. “besturen bij Humanitas”

 • professionele begeleiding, persoonlijke aandacht en ondersteuning die je nodig hebt

 • ongevallen en WA-verzekering

 • reis- en onkostenvergoeding, geen parkeerkostenvergoeding

Voor meer informatie: Irene Havermans, voorzitter, tel: 06-57468471

Reacties met jouw CV aan het bestuur, mail: parkstad@humanitas.nl

De Vereniging Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in één van de 645 projecten, in de thema’s: Opvoeden, Opgroeien, Eenzaamheid, Rouw en verlies, Thuisadministratie en Detentie. De tijdelijke steun van de vrijwilligers kenmerkt zich door de een-op-een begeleiding en de waarden: gelijkwaardigheid, zelf regie voeren, verantwoordelijkheid nemen en vraaggericht. Die aanpak werkt! Jaarlijks geven ruim 20.000 vrijwilligers vanuit 80 afdelingen meer dan 60.000 deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Terug naar overzicht