Vrijwilliger, Bestuurslid Humanitas Afdeling Parkstad

Bestuursleden van Humanitas Parkstad zijn vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van Humanitas. Als vrijwillig bestuurslid bij Humanitas maak je plannen, neemt initiatieven, zet je de lijnen uit en beslis je mee over het beleid, dat zich kenmerkt door "lokaal ondernemerschap" gericht op het ontwikkelen van activiteiten die aansluiten op de vraag van de burger.  Wij hebben nog behoefte aan versterking van het bestuur op verschillende disciplines. 

Werkzaamheden:

 • stelt voor de portefeuille elk jaar een bepaald budget beschikbaar
 • is verantwoordelijk aanspreekpunt voor het beleid en alle zaken die samenhangen met de betreffende portefeuille, zowel intern als extern (veelal gemeentes);
 • is begeleider bij eventuele problemen of actuele zaken die bespreking behoeven;
 • is eindverantwoordelijk voor de begroting en ziet erop toe dat deze na goedkeuring van het bestuur niet overschreden wordt;
 • bewaakt de gang van zaken door regelmatig overleg te voeren met de coördinator(en);
 • houdt de vinger aan de pols over de actuele voortgang, behoeften en/of problemen;
 • is eindverantwoordelijk voor de scholing of begeleiding van de uitvoerende vrijwilligers;
 • draagt er zorg voor dat op- of aanmerkingen die gemaakt zijn in de bestuursvergadering, bij de coördinator en/of uitvoerende vrijwilligers terechtkomen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling op de groepsbijeenkomsten en omgekeerd;
 • ondersteunt de verdere ontwikkeling van de activiteit.

Functie-eisen:

 • kennis van financiële administratie op HBO niveau
 • ervaring binnen bedrijfsleven
 • leidinggevende capaciteiten
 • kennis van geautomatiseerde systemen
 • dienstverlenende instelling
 • schrijfvaardigheden
 • organisatievermogen
 • bestuurlijke ervaring
 • kennis en affiniteit met de vereniging Humanitas

Vaardigheden:

 • vermogen om in teamverband te kunnen werken
 • goede contactuele eigenschappen
 • uit informatiestromen tijdig belangrijke zaken destilleren
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • planmatig, ordelijk

 Ben je geïnteresseerd?

Laat dan wat van je horen. Stuur je reactie en cv naar parkstad@humanitas.nl

Heb je eerst nog een vraag? Neem gerust contact op met de secretaris: May Hol, telnr. 06-37602328.

Terug naar overzicht