Parkstad

Vrijwillig bestuurslid Humanitas, Afdeling Parkstad ± 8 uur p.w.

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden, ze vinden steun in één van onze projecten. Als vrijwillig bestuurslid bij Humanitas maak je plannen, zet je de lijnen uit en beslis je mee over het beleid, dat zich kenmerkt door“lokaal ondernemerschap” gericht op het ontwikkelen van activiteiten die aansluiten op de vraag van de burger. Het huidige bestuur van Humanitas afdeling Parkstad is 29 februari 2016 geformeerd en wij hebben nog behoefte aan versterking van het bestuur voor de portefeuilles: Ruilwinkel, Thuisadministratie, Begeleide Omgangs Regeling voor kinderen bij vechtscheidingen, Dak- en thuislozen, Kindervakantiewerk, Vrijwilligersmanagement en Fondsenwerving. (Combinatie van portefeuilles is mogelijk / wenselijk).

  

Functieomschrijving:

De portefeuillehouder

 • stelt voor de portefeuille elk jaar een bepaald budget beschikbaar

 • is verantwoordelijk aanspreekpunt voor het beleid en alle zaken die samenhangen met de betreffende portefeuille, zowel intern als extern (veelal gemeentes);

 • is begeleider bij eventuele problemen of actuele zaken die bespreking behoeven;

 • is eindverantwoordelijk voor de begroting en ziet erop toe dat deze na goedkeuring van het bestuur niet overschreden wordt;

 • bewaakt de gang van zaken door regelmatig overleg te voeren met de coördinator(en);

 • houdt de vinger aan de pols over de actuele voortgang, behoeften en/of problemen;

 • is eindverantwoordelijk voor de scholing of begeleiding van de uitvoerende vrijwilligers;

 • draagt er zorg voor dat op- of aanmerkingen die gemaakt zijn in de bestuursvergadering, bij de coördinator en/of uitvoerende vrijwilligers terechtkomen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling op de groepsbijeenkomsten en omgekeerd;

 • ondersteunt de verdere ontwikkeling van de activiteit.

Functie-eisen

 • kennis van financiële administratie op HBO niveau

 • ervaring binnen bedrijfsleven

 • leidinggevende capaciteiten

 • kennis van geautomatiseerde systemen

 • dienstverlenende instelling

 • schrijfvaardigheden

 • organisatievermogen

 • bestuurlijke ervaring

 • kennis en affiniteit met de vereniging Humanitas

Vaardigheden:

 • vermogen om in teamverband te kunnen werken

 • goede contactuele eigenschappen

 • uit informatiestromen tijdig belangrijke zaken destilleren

 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid planmatig, ordelijk

Ben je geïnteresseerd?

Laat dan wat van je horen. Stuur je reactie en cv naar parkstad@humanitas.nl

Heb je eerst nog een vraag? Neem gerust contact op met de secretaris: May Hol, telnr. 06-37602328.

Terug naar overzicht