Parkstad

Vrijwillig secretarieel ondersteuner, receptionist en telefonist

Binnen de Humanitas-afdeling Parkstad zijn circa 110 vrijwilligers actief in 4 verschillende projecten. Nieuwe projecten zijn in voorbereiding. Recent is er huisvesting gevonden in het centrum van Heerlen. Het aantal vrijwilligers groeit. Doe jij mee?

Als vrijwillig secretarieel ondersteuner, receptionist en telefonist ondersteun je de secretaris van het bestuur bij het beheer en beantwoorden van mail, telefoon en post, zorg je ervoor dat de post en mail bij de juiste persoon terecht komt, bewaak je de voortgang, regel je vergaderingen en de bezetting op kantoor, zorg je voor een goede archivering en dat alles “op rolletjes loopt”.

JIJ

 • bent betrokken en kunt goed samenwerken

 • hebt een goede (telefoon)stem

 • hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal

 • bent accuraat en kunt goed plannen en organiseren

 • hebt ervaring met en/of kennis van de sociale kaart in Parkstad of bent bereid je hierin te verdiepen

 • vindt het leuk om mensen met uiteenlopende vragen te woord te staan

 • wilt graag iets betekenen voor anderen en maakt makkelijk contact met anderen

 • beschikt over de nodige tijd.

Wat ga je doen

 • mensen te woord staan per mail, aan de telefoon en de balie

 • samen met de bestuurlijk secretaris ervoor zorgen dat alles “op rolletjes loopt”

 • periodiek kantooroverleg houden met de beheerder en de (vrijwillige) coördinatoren

 • doorverwijzen van klanten naar de projectcoördinatoren en/of bestuur

 • administratieve taken (HRS, naw-lijsten, VOG’s, postlijst)

 • eigen suggesties zijn welkom

Wat heeft Humanitas je te bieden

 • naar keuze deelname aan een ruim aanbod van cursussen, trainingen en terugkombijeenkomsten via de Humanitas Academie o.a. “een e-learning en introductiebijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers”

 • professionele begeleiding, persoonlijke aandacht en ondersteuning die je nodig hebt

 • werken in een leuk team

 • de kans om echt iets voor een ander te betekenen met jouw aandacht en inzet voor mensen die het nodig hebben

 • onkostenvergoeding en aansprakelijkheidsverzekering

Voor meer informatie: May Hol, secretaris, tel: 06-37602328

Reacties met jouw CV aan het bestuur, mail: parkstad@humanitas.nl

De Vereniging Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in één van de 645 projecten, in de thema’s: Opvoeden, Opgroeien, Eenzaamheid, Rouw en verlies, Thuisadministratie en Detentie. De tijdelijke steun van de vrijwilligers kenmerkt zich door de een-op-een begeleiding en de waarden: gelijkwaardigheid, zelf regie voeren, verantwoordelijkheid nemen en vraaggericht.

Die aanpak werkt! Jaarlijks geven ruim 20.000 vrijwilligers vanuit 80 afdelingen meer dan 60.000 deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Terug naar overzicht