Vrijwillig coördinator Thuisadministratie

Wat houdt de functie in?

Humanitas Parkstad is voor het project Thuisadministratie per direct op zoek naar een vrijwillig projectcoördinator Thuisadministratie (ca. 20 uur per week, vrijwilligerswerk).

In het project Thuisadministratie wordt door Humanitas Parkstad kortdurende hulp geboden bij het in gang zetten en bijhouden van de thuisadministratie. Thuisadministratie houdt in (1) het ordenen van (post-)stukken in klappers, (2) het maken van een budgetoverzicht en huishoudboekje, (3) ondersteuning bij schulden en (4) meegaan naar instanties.

Het gehele takenpakket van de coördinator voert u uit in samenwerking met de andere (twee) leden van het coördinatorenteam. Daarnaast werkt u samen met de portefeuillehouder Thuisadministratie binnen het afdelingsbestuur.

Aan de hand van een huisbezoek krijgt de deelnemer ondersteuning van een vrijwilliger. In eerste instantie is dit wekelijks; gedurende het traject dat meestal maximaal een jaar loopt neemt de frequentie af. Er wordt samengewerkt met ketenpartners zoals o.a. Alcander (Heerlen) en Impuls (Kerkrade) in het samenwerkingsverband Schuldhulpmaatje Parkstad. We zijn actief in de acht Parkstadgemeenten.

Binnen het project hebben we op dit moment 15 actieve vrijwilligers en 40 deelnemers.

Welke werkzaamheden verricht de coördinator?

 • Het voeren van intake- en koppelingsgesprekken met nieuwe deelnemers

 • Het monitoren van de koppeling via het Humanitas Registratiesysteem (HRS)

 • Het voeren van kennismakingsgesprekken met aspirant-vrijwilligers

 • Evaluatie- en eindgesprekken houden met deelnemers en vrijwilligers

 • Deelnemen aan het maandelijks overleg van het team Thuisadministratie

 • Contacten onderhouden en samenwerken met ketenpartners

 • Mede-organiseren (met andere coördinatoren) van vrijwilligersavonden

 • Mede-organiseren (met andere coördinatoren) van trainingen Thuisadministratie voor nieuwe vrijwilligers

 • Uitbouwen van onze dienstverlening naar gemeenten, waar we minder of niet bekend zijn

 • Werven van vrijwilligers en deelnemers

 • Overige kleinere werkzaamheden, zoals folders laten drukken, attenties voor gastsprekers etc.

 • Mede-organiseren (met ketenpartners) van themabijeenkomsten


Afhankelijk van de taakverdeling zult u een deel van de bovenstaande werkzaamheden verrichten; het deel, dat u niet verricht, zal door de rest van het team ingevuld worden.

Wat verwachten we van u?

 • HBO-werk- en -denkniveau

 • Coachende stijl van leidinggeven

 • Goed kunnen samenwerken en veelvuldig (informeel) overleggen met het team

 • Affiniteit met welzijnswerk, maatschappelijk werk

 • Elementaire kennis van wetgeving op het gebied van sociale zekerheid en schuldhulpverlening (de vrijwilliger heeft de diepgaande inhoudelijke kennis)

 • Bereid zijn om gemiddeld 20 uur per week in het coördinatorschap te investeren.

 • Flexibel zijn in het spreiden van de werkzaamheden over de week.

 • Dat u zich voor minimaal één jaar verbindt.

Wat bieden we?

 • Een vrijwillige functie binnen een landelijk actieve organisatie, die een breed scala aan maatschappelijke activiteiten ontplooit.

 • De mogelijkheid gratis lid te worden van Humanitas.

 • De training van vrijwillig coördinatorschap van vier dagdelen verzorgd door de Humanitas Academie

 • Gratis deelname aan de overige trainingen van de Humanitas Academie (ook reiskosten worden vergoed)

 • Declaratie van reiskosten en andere kosten

 • Een enthousiast team Thuisadministratie, dat snel inspeelt op ontwikkelingen in de materie en het werkveld en hiertoe ideeën aandraagt

Reageren?

Reageren kan per e-mail naar het algemeen e-mailadres info.parkstad.humanitas@gmail.com, algemeen telefoonnummer 06-47125815 (Maurice Franzen).

Terug naar overzicht