Vrijwilliger Thuisadministratie

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De vraag vanuit deelnemers naar hulp bij de Thuisadministratie is nog steeds groeiende.

Thuisadministratie vindt bij deelnemers (we spreken niet van 'cliënten') thuis plaats en houdt globaal gezien vier dingen in:

 1. Het opzetten van een klapper- c.q. archiefsysteem, juist verwerken van inkomende post
 2. Het beheren van de financiën, in concreto het opzetten van een overzicht van vaste inkomsten en uitgaven en huishoudboekje, eventueel budgetplan
 3. Overzicht van schulden maken mede met het oog op begeleiding door een professionele schuldhulpverlener, zoals de Kredietbank, of toegeleiding naar de WSNP
 4. Doorverwijzen naar de juiste professionele hulpverleners, wanneer de problematiek de competentie van Humanitas te boven gaat.


De vrijwilliger heeft vooral een ondersteunende taak en neemt geen taken van een professional over. Ook neemt de vrijwilliger geen taken van de deelnemer over, maar leert hij hem of haar zo snel mogelijk zelfstandig zijn administratie te voeren. De regie over het eigen leven verkrijgen is het uiteindelijke doel, dat we binnen ongeveer een jaar met de deelnemer willen bereiken. We hebben dus vooral een educatieve functie.

Vereist voor de vrijwilliger is:

 1. enige affiniteit met financiële en administratieve zaken
 2. een verklaring omtrent gedrag kunnen krijgen, omdat de vrijwilliger met gevoelige gegevens en in de huiselijke sfeer werkt
 3. geduld: zaken herhaaldelijk kunnen uitleggen en ertegen kunnen, dat deelnemers niet altijd alle afspraken nakomen


We bieden:

 1. een training gericht op zowel de intermenselijke als inhoudelijke kant van de thuisadministratie
 2. vier keer per jaar een vrijwilligersavond, waar een gastspreker of iemand van het team Thuisadministratie een thema uitdiept en waarbij je met de andere vrijwilligers van gedachten kunt wisselen
 3. intervisieavonden met een kleiner groepje vrijwilligers
 4. een onkostenvergoeding voor de te maken reiskosten
 5. gratis lidmaatschap van Humanitas en de mogelijkheid om trainingen bij de Humanitas Academie te volgen


Mocht dit bovenstaande u aanspreken, laat het ons weten op telefoonnummer 06-47125815 of e-mailadres ta.parkstad@humanitas.nl. Een bestuurslid en een coördinator nemen dan contact met u op voor een persoonlijk gesprek.

Terug naar overzicht