Financieel Spreekuur Humanitas Raalte

Kortdurende ondersteuning aan mensen met een minimum inkomen.

Inloopspreekuur op dinsdag van 9 tot 12 uur

Het Steunpunt is bedoeld om mensen te ondersteunen die moeten leven van een (soms minder dan) minimum inkomen tot 125% van de bijstandsnorm of een van de vele andere uitkeringen. Ook mensen met schulden en met werk kunnen bij ons terecht.

Het Steunpunt biedt je een luisterend oor, informeert, adviseert, verwijst, begeleidt en ondersteunt mensen met een laag inkomen. Ze helpt orde te scheppen in de chaos van papieren en instanties. Ook begeleidt zij door naar de juiste instanties. Daardoor worden veel mensen weer op weg geholpen. Het Steunpunt verzamelt onder andere klachten en vragen van mensen op het gebied van Werk en Inkomen, leefomstandigheden en schulden problematiek en dergelijke. 

De klachten en vragen komen ter sprake in de Adviesraad Werk en Inkomen, waarin een bestuurslid van Humanitas Raalte zitting heeft. Door de ervaringen en vragen vanuit de praktijk in te brengen in de Adviesraad Werk en Inkomen proberen we te bevorderen dat de belangen van de minima in het gemeentelijk minimabeleid worden verankerd.

Secretariaat Adviesraad Werk en Inkomen

Wilgensingel 62

8102 ZJ Raalte

tel: 0572-358202

adviesraadraalte@hotmail.com

Wij willen:

  • Een luisterend oor bieden
  • De weg wijzen naar de juiste instantie
  • Zorgen voor laagdrempelige voorzieningen
  • Knelpunten signaleren en wat er mee doen
  • Duidelijke informatievoorziening
  • Opkomen voor de belangen van de minima
  • Mensen steunen, zodat ze er niet meer alleen voor staan
  • Het “goed gebruik” van voorzieningen stimuleren
  • Preventief werken om schulden te voorkomen
  • Mensen ondersteunen in een traject met schulden