Over de afdeling

Hoe zijn we ontstaan? Wie vormen het bestuur? Wat doen we?

Ontstaan en groei van de afdeling

Humanitas afdeling Raalte werd in 2005 opgericht door een groep mensen die mogelijkheden zag om ook in Raalte ' diensten van Mens tot Mens'  aan te bieden. Na te hebben onderzocht waar de meeste behoefte aan was, bleken er  veel mensen moeite te hebben met hun administratie en daardoor in de problemen te komen. Als eerste is toen het project 'Thuisadministratie' gerealiseerd.

Participatie in een werkgroep van de Adviesraad Werk en Inkomen en andere organisaties (o.a de diaconieen van de kerken) leidden tot het in stand houden en uitbouwen van het Steunpunt Minima. In 2010 is de voortzetting van het Steunpunt Minima gewaarborgd door onder de paraplu van Humanitas verder te gaan.

De achterliggende 2 jaar is er door bestuur en vrijwilligers een nieuw organisatieplan opgesteld. De twee bovengenoemde activiteiten zijn 'samengegroeid' tot 1 project. Er was steeds meer overlap door o.a de complexiteit van de de problematiek van de deelnemers. De vrijwilligers zijn ervaren op verschillende terreinen en kunnen zo gebruik maken van elkaars deskundigheid.

Humanitas Raalte is en blijft  volop in beweging.

Bestuurssamenstelling

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Luuk Sietsma - Voorzitter

Gerard Kappert - Penningmeester

Vacature  - Secretaris

André klein Tank - Bestuurlijk coördinator

Vacature - Algemeen bestuurslid

De vrijwilligers en de activiteiten

Deze vrijwilligers zijn de kern van onze afdeling. Raalte heeft momenteel ongeveer 25 betrokken en actieve vrijwilligers. Samen ondersteunen zij een groot aantal mensen die dat nodig hebben in onze projecten.

Wij hechten veel belang aan onderling goede relaties en korte lijnen. Vrijwilligers kunnen hun ervaringen delen op terugkomdagen. We organiseren trainingen en bijscholingen voor nieuwe en ervaren vrijwilligers. Zo kunnen de benodigde kennis en (Humanitas) waarden opgedaan worden om 'het werk' goed en met een bevredigend resultaat te kunnen doen.