Over ons

Humanitas is een landelijke vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

Humanitas werkt van mens tot mens ongeacht hun onderlinge verschillen zoals levensbeschouwing, inkomen, leefsituatie of afkomst.

Er zijn vier centrale waarden in het vrijwilligerswerk van Humanitas:

  • een samenleving waarin gelijkwaardigheid voorop staat en waar plaats is voor iedereen
  • het nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en voor de samenleving
  • herstel van regie over het eigen leven
  • een betrokken, vraaggericht en vernieuwend aanbod op de gebieden wonen, zorg en welzijn

 

De hulp die Humanitas biedt is gratis en in principe voor de periode van één jaar. Tijdens en na dat jaar wordt bepaald of en zo ja hoe verdere hulp gegeven moet worden.

Lees hier meer.