Taalmaatjes Kindertaalmaatje VVE

Laaggeletterde ouders ondersteunen, zodat zij hun kinderen beter kunnen helpen met de Nederlandse taal. Dat is het doel van het project Kindertaalmaatje.

Kinderen van 3 t/m 8 jaar die een taalachterstand hebben, krijgen op school extra ondersteuning. Met behulp van het speciale lesprogramma LOGO 3000, leren de kinderen de basiswoorden, zodat ze een goede start kunnen maken.

Het is belangrijk dat de kinderen deze woorden ook thuis oefenen, samen met hun ouders. Voor sommige ouders is dit moeilijk, bijvoorbeeld omdat ze zelf weinig Nederlands spreken. Of ze weten niet goed hoe ze hun kinderen het beste kunnen helpen. Vrijwilligers van Humanitas kunnen dan een steuntje in de rug geven.

De vrijwilligers gaan één keer in de week naar het gezin, op een moment dat het kind ook thuis is. Op een speelse manier oefent de vrijwilliger samen met de ouder en het kind de nieuwe woorden. De vrijwilliger geeft de ouder vertrouwen en handvatten om ook zelf met haar of zijn kind te oefenen.