Lotgenotengroep Corona

"Je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Je praat met elkaar en leert van elkaar".

Corona heeft onze manier van leven ingrijpend veranderd. Dit geldt zowel voor degene die het leven los moet laten alsmede voor de nabestaanden die het verlies in deze periode als extra zwaar ervaren. Humanitas start in het najaar van 2020 een gespreksgroep waar nabestaanden met elkaar praten over het verlies en de verwerking daarvan in coronatijd. De groep wordt geleid door een getrainde vrijwilliger. Aansluitend is verdere ondersteuning vanuit Humanitas mogelijk.

Gespreksgroep van 6 tot 8 personen:

  • 5 bijeenkomsten in Breda en/of Roosendaal

  • vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

  • u kunt zich opgeven zodat u bericht krijgt als we de¬†groep kunnen starten

Vooraf vindt een individueel gesprek met de vrijwilliger plaats en het is de bedoeling om aan alle bijeenkomsten deel te nemen. Humanitas volgt de richtlijnen van het RIVM en het kabinet.

Aanmelden:
k.hendriks@humanitas.nl
0165-599 936

Terug naar het nieuwsoverzicht