Drie nieuwe activiteiten Humanitas van start

Met een groeiend aantal vrijwilligers, een bijna geheel nieuw bestuur en een mooie groep betrokken coördinatoren is Humanitas afdeling Regio Breda vol enthousiasme begonnen aan het nieuwe jaar. De 70-jarige vereniging bruist en heeft recentelijk een paar nieuwe activiteiten opgestart.

Maatjes voor lvb-jongeren

Zo bundelen Humanitas afdeling Regio Breda en Humanitas DMH  hun krachten in Klik, een nieuwe activiteit gericht op jongeren van 17 tot 35 jaar met een licht verstandelijke beperking. Onder deze jongeren komen problemen zoals verslaving, misbruik, criminaliteit, overlast of schulden bovengemiddeld voor. Door de professionele begeleiding van DMH op een slimme manier te combineren met de inzet van vrijwillige Humanitas maatjes kan aan deze jongeren een extra steuntje in de rug worden geboden. Een ‘Klik’-traject duurt zes maanden met een eventuele verlenging van nog eens zes maanden, waarin het maatjeskoppel wekelijks contact met elkaar heeft. Na het traject moeten de deelnemers beter in staat zijn de regie over het eigen leven zelfstandig te kunnen voeren.
 

Contact van Mens tot Mens

De activiteit ‘van Mens tot Mens’ is nieuw leven ingeblazen. Hiermee biedt Humanitas tijdelijke ondersteuning aan mensen in een sociaal isolement of aan mensen die door een verliessituatie geconfronteerd zijn met een abrupte wending in hun leven. Een vrijwilliger helpt de hulpvrager om zijn/haar sociale netwerk weer op orde te krijgen. De tijdelijke ondersteuning – in de vorm van huisbezoek en het gezamenlijk ondernemen van activiteiten - richt zich nadrukkelijk op (het vergroten van) de zelfredzaamheid. Uiteindelijk moeten mensen zonder ondersteuning de verantwoordelijkheid voor hun leven weer durven en kunnen nemen. In het kader van deze activiteit is Humanitas aanwezig op de Uitvaartbeurs Breda op 17 januari a.s. van 10.00-17.00 uur in de Sacramentskerk (Zandberglaan 58).


Opvoedondersteuning

Ook met Opvoeden & Opgroeien maakt Humanitas dit jaar een doorstart. Binnen deze activiteit springt een vrijwilliger bij in een gezin met een lichte opgroei- en opvoedondersteuningsvraag. De vrijwilliger geeft ouder/verzorger(s) en kind(eren) een steuntje in de rug door te luisteren of een handje te helpen bij het regelen van praktische zaken. Een beetje extra aandacht is vaak voldoende om de zelfredzaamheid van de gezinsleden te versterken en voorkomt zo grotere problemen.

Extra mankracht

Humanitas kan nog een aantal enthousiaste vrijwilligers gebruiken die de uitdaging aan willen gaan om de nieuwe activiteiten goed neer zetten en uit te breiden. Heb je een open en mensgerichte houding? Ben je communicatief vaardig en heb je respect voor de medemens? Bekijk dan eens de diverse vrijwilligers- en coördinatorenvacatures. Uiteraard wordt scholing en ondersteuning vanuit de vereniging gefaciliteerd.  

Terug naar het nieuwsoverzicht