Over onze afdeling

Humanitas Afdeling Regio Breda 

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 200 goed getrainde vrijwilligers van Humanitas Afdeling Regio Breda gratis steun aan ruim 250 deelnemers. In de regio Breda werken we - binnen de Humanitas-thema's eenzaamheid, thuisadministratie en verlies - met de activiteiten Taalmaatjes aan huis, VVE Taalmaatjes (Voor- en Vroegschoolse Educatie), Van Mens tot Mens en Thuisadministratie.

Bestuur
De coƶrdinatoren en vrijwilligers van Humanitas Afdeling Regio Breda worden ondersteund door het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit:

 • Kok van der Weijden (voorzitter & portefeuille armoedebeleid, waarnemend portefeuillehouder Thuisadministratie)
 • Peter van Gijsel (vrijwilligerszaken & scholing & fondsenwerving en  waarnemend portefeuillehouder Taalmaatjes aan Huis)
 • George Sugirtharajah (penningmeester & portefeuille financiĆ«n/fondsenwerving)
 • Ferial Ezzarga (portefeuille VVE Taalmaatjes)
 • Gwendolien Ruijter (portefeuille PR & Communicatie)
 • Joke Hoogendoorn (portefeuille Contact van Mens tot Mens)
 • Michael van Gelder (secretaris)
 • Vacature (portefeuille in overleg)
 • Anneke Stout (consulent Humanitas District Zuid, adviserend)

Onder Humanitas Afdeling Regio Breda vallen de volgende woonplaatsen:

Humanitas Afdeling Regio Breda maakt deel uit van:

Zorg voor elkaar Breda                       

De activiteiten van Humanitas Afdeling Regio Breda worden gesteund door:

 • Gemeente Breda

 • Stichting Steunfonds

 • Stichting PIN (Projecten In Nederland)

 • Stichting Boschuysen

Jaarverslag
Elk jaar publiceert Humanitas Afdeling Regio Breda een jaarverslag en een werkplan. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de activiteiten van Humanitas Afdeling Regio Breda. Daarnaast is er in het jaarverslag ook een overzicht te vinden van het aantal deelnemers en vrijwilligers per activiteit. Ook belichten we kort enkele belangrijke ontwikkelingen. Het jaarverslag 2017 en het Werkplan 2018 kun je opvragen via breda@humanitas.nl.