Over onze afdeling

Humanitas Afdeling Regio Breda 

Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 200 goed getrainde vrijwilligers van Humanitas Afdeling Regio Breda gratis steun aan ruim 250 deelnemers. In de regio Breda werken we - binnen de Humanitas-thema's eenzaamheid, thuisadministratie en verlies - met de activiteiten Taalmaatjes aan huis, Kindertaalmaatje VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie), Van Mens tot Mens en Thuisadministratie.

Bestuur
De coördinatoren en vrijwilligers van Humanitas Afdeling Regio Breda worden ondersteund door het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit:

  • Jo Timmermans (voorzitter)
  • Michael van Gelder (secretaris)
  • Peter van Gijsel (penningmeester & portefeuille financiën, vrijwilligerszaken, scholing, fondsenwerving en portefeuille Taalmaatjes aan Huis)
  • Ferial Ezzarga (portefeuille Kindertaalmaatje VVE)
  • Anneke Stout (consulent Humanitas District Zuid)

Onder Humanitas Afdeling Regio Breda vallen de volgende woonplaatsen:

Humanitas Afdeling Regio Breda maakt deel uit van:

Zorg voor elkaar Breda                       

De activiteiten van Humanitas Afdeling Regio Breda worden gesteund door:

  • Gemeente Breda

  • Stichting Steunfonds

  • Stichting PIN (Projecten In Nederland)

Jaarverslag
Elk jaar publiceert Humanitas Afdeling Regio Breda een jaarverslag en een werkplan. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de activiteiten van Humanitas Afdeling Regio Breda. Daarnaast is er in het jaarverslag ook een overzicht te vinden van het aantal deelnemers en vrijwilligers per activiteit. Ook belichten we kort enkele belangrijke ontwikkelingen. Het jaarverslag 2019 en het Werkplan 2020 kun je opvragen via breda@humanitas.nl.