Sharing is Caring

Sharing is Caring is een project dat zich richt op de doelgroep jongeren in de stad Breda. Het hoofddoel van het project is het bieden van hulp aan jongeren die worstelen met lichte eenzaamheidsproblematiek. Humanitas wil graag een rol spelen in het bieden van preventie hulp om op deze manier hopelijk ergere problematiek te voorkomen. Naast dit doel willen wij zorgen voor een positieve invloed op de jongeren door het bieden van sociaal contact.

Neem contact op: jm.sharingiscaring@humanitas.nl