Regio Breda

Coördinator Klik

Voor de nieuwe Humanitas activiteit Klik zoeken we een 

Coördinator Klik

Humanitas afdeling Breda is recentelijk gestart met een project voor jongeren (17-35 jaar) met een licht verstandelijke beperking en multi problematiek. Door professionele begeleiding te combineren met de inzet van een vrijwillig maatje kan de jongere een extra steuntje in de rug worden geboden op het gebied van vrijetijdsbesteding en maatschappelijke oriëntatie.

We zijn op zoek naar een coördinator die het project verder kan uitbreiden en de coördinatie op zich neemt voor de deelnemende jongeren en vrijwilligers.

 

Wat houdt het werk in:

- projectregie en -coördinatie

- medeselectie en koppeling (en begeleiding) van deelnemers

- zorgen voor opleidingsplan en deskundigheidsbevordering vrijwilligers

- individuele begeleiding en intervisie met de vrijwilligers

- contacten onderhouden met (de vrijwilligers en) alle betrokken partijen

- rapporteren over voortgang activiteit

- bijdrage leveren aan jaarverslag afdeling m.b.t. het project

 

Wat vragen wij van jou? 

- jezelf herkennen in de waarden van Humanitas: gelijkwaardigheid,  

  verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en vraaggerichtheid

- minimaal 25 jaar

- HBO werk en denkniveau

- affiniteit met de doelgroep

- open en mensgerichte houding

- 1 à 2 dagdelen per week beschikbaar (flexibel in te vullen)

- zorgvuldig

 

Wat bieden wij? 

- vrijwilligerswerk met veel ruimte voor initiatief

- introductietraining en coördinatorentraining

- reis- en onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten

- verzekerd tijdens de uitvoering van je vrijwilligerswerk

- mogelijkheden om cursussen te volgen bij de Humanitas Academie

 

Heb je belangstelling of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Mariska van Lent, bestuurslid/portefeuillehouder KLIK, mvl-humanitas@ziggo.nl

Terug naar overzicht