Regio Breda

Coördinatoren Ondersteuning bij opvoeding

De opvoedondersteuning bij Humanitas is gebaseerd op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is immers het fundament waarop de vereniging Humanitas is gegrondvest. O & O biedt een vorm van lichte opvoedondersteuning aan gezinnen die van tijdelijke aard is.Gezinnen melden zich zelf aan of krijgen het advies van een verwijzer zich aan te melden bij O & O. De opvoedondersteuning van Humanitas Regio Breda wil geen concurrent zijn van bestaande hulpverleners, maar wil aanvullend aan het bestaande aanbod een essentiële bijdrage leveren in overeenstemming met de Humanitas-waarden:

-        gelijkwaardigheid,

-        verantwoordelijkheid,

-        zelfbeschikking,

-        betrokken en vraaggericht.

Wanneer in een gezin behoefte bestaat aan tijdelijke opvoedondersteuning, kan een getrainde vrijwilliger van O & O dat bieden. Soms is professionele hulp noodzakelijk, in andere gevallen kan ook een ervaren opvoeder voor de gewenste ondersteuning zorgen. Uitgangspunt is steeds de vraag vanuit het gezin. Eventuele terugkoppeling naar andere instanties gebeurt steeds in overleg met het gezin.

Een belangrijk accent op het werken met vrijwilligers van Humanitas is dat zij naast de hulpvrager gaan staan en niet er boven. De vrijwilligers kunnen altijd een beroep doen op de expertise van het afdelingsbestuur en de districtsconsulent.

Coördinatoren en vrijwilligers komen frequent samen voor bijeenkomsten over een bepaald thema of voor intervisie. Een coördinator begeleidt ongeveer 5 vrijwilligers.

Om de opvoedondersteuning te coördineren is het coördinatorenteam op zoek naar versterking met twee nieuwe coördinatoren.

Profiel coördinator O & O

Kwaliteiten

-        mensgericht

-        open houding

-        HBO-niveau

-        flexibel en accuraat

-        teamspeler

-        coachingsvaardigheden

-        communicatief

-        ervaren opvoeder door opleiding of ervaring

-        kennis van en ervaring met opvoedingsproblematiek

-        aandacht voor privacy

-        onderschrijven van Humanitas-waarden

Taken

-        werven, selecteren, begeleiden van vrijwilligers

-        werven van gezinnen en contact onderhouden met die gezinnen

-        koppelen van gezin en vrijwilliger

-        registreren van de voortgang

-        ondersteunen van vrijwilligers

-        opbouwen en onderhouden van contacten met organisaties

-        overleg met collega-coördinatoren (8-10 keer per jaar)

-        mee organiseren van intervisie- en themabijeenkomsten

 

Voorwaarden

-        minimaal 25 jaar

-        passend binnen bovengenoemde kwaliteiten en taken

-        kunnen overleggen van verklaring omtrent gedrag

-        bereid tot inzet voor 1 – 2 dagdelen per week

-        bereid tot deelname aan trainings- en scholingsbijeenkomsten

Wij bieden

-        uitdagend en zingevend vrijwilligerswerk

-        flexibele indeling van je inzet

-        introductietraining van Humanitas

-        reis- en onkostenvergoeding

-        verzekering tijdens de uitvoering van dit werk

-        goede begeleiding

-        mogelijkheid tot het volgen van trainingen bij de Humanitas Academie

 

Interesse?

Reactie graag per mail naar Jeff Bertens (bestuurslid Humanitas Afdeling Regio Breda) jeffbertens@ziggo.nl.

Terug naar overzicht