Regio Breda

Vrijwilligers Klik

Voor onze nieuwe activiteit Klik zoeken we

maatjes met een klik
met lvb-jongeren

Klik is een project van Humanitas Breda en Humanitas DMH en richt zich op jongeren van 17 tot 35 jaar met een licht verstandelijke beperking. Onder deze jongeren komen problemen zoals verslaving, misbruik, criminaliteit, overlast of schulden vaak voor. Humanitas Breda verzorgt de werving, selectie, begeleiding en coaching van de vrijwilligers. DHM - tevens betrokken bij de professionele en intensie­ve begeleiding - selecteert en motiveert de deelnemers die voor het Klik-traject in aanmerking komen en biedt co-coaching aan de Humanitas coördinator en vrijwilligers die ingezet worden als ‘maatje’. Klik versterkt de effecten van professionele hulpverlening voor lvb-jongeren middels één-op-één ondersteuning door een vrijwilliger.

De vrijwilligers die wij zoeken bieden sociaal-maatschappelijke ondersteuning op het gebied van sport, taal, vrijetijdsbesteding, educatie, opvoedondersteuning en/of maatschappelijke oriëntatie. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de vrijwilligers hierbij op de stoel van de professional gaan zitten of de regie volledig overnemen. Ze moeten juist uitgaan van de eigen kracht en mogelijkheden van de deelnemer, zonder al teveel te sturen.

Een Klik-traject duurt zes maanden met een eventuele verlenging van nog eens zes maanden, waarin het maatjeskoppel wekelijks contact met elkaar heeft. Na het traject moeten deelnemers beter in staat zijn de regie over het eigen leven zelfstandig te kunnen voeren.

De Taak
De vrijwilliger werkt in een één-op-één contact aan vooraf gestelde doelen naar aanleiding van de ondersteuningsvraag van de deelnemer.

Profiel van de vrijwilligers

Algemeen:
 • is afkomstig uit Breda of directe omgeving;
 • heeft een open en mensgerichte houding;
 • is communicatief ingesteld en kan adequaat reageren in verschillende situaties;
 • heeft geduld en doorzettingsvermogen;
 • is praktisch ingesteld;
 • staat open voor andere normen en waarden;
 • is bereid om te reflecteren op eigen handelen;
 • is betrouwbaar, komt afspraken;
 • bewaakt de veiligheid van de deelnemer;
 • weet de balans te vinden tussen nabijheid en gewenste afstand;
 • kent de grenzen van het vrijwilligerswerk. 
Specifiek:
 • affiniteit met lvb-jongeren;
 • kan zich verplaatsen in de belevingswereld van de doelgroep.
Hij/zij:
 • neemt actief deel aan de trainings- en intervisieactiviteiten;
 • ondersteunt de deelnemer aan de hand van de behoefte van de deelnemer, waarin respect en gelijkwaardigheid centraal staan;
 • activeert de deelnemer bij het ontwikkelen van een sociaal netwerk;
 • biedt een luisterend oor;
 • verleent hand- en spandiensten bij bv. administratie of het onderhouden van contacten;
 • bewaakt de privacy van de deelnemer;
 • signaleert en koppelt ontwikkelingen terug aan de coördinator Klik;
 • maakt korte rapportages voor de betrokken partijen;
 • is minimaal 25 jaar;
 • kan een verklaring omtrent gedrag overleggen;
 • wil zich inzetten voor 1 à 2 dagdelen per week tijdens het zorgtraject;
 • is bereid zich voor minimaal een half jaar te verbinden.


Wat wij je bieden:

 • uitdagend vrijwilligerswerk waaraan je zelf invulling kunt geven;
 • flexibiliteit in uren;
 • een korte introductietraining van Humanitas;
 • een korte training over de problematiek van de doelgroep;
 • persoonlijke en groepsgerichte begeleiding door de coördinator Klik;
 • reis- en onkostenvergoeding op basis van gemaakte kosten;
 • verzekering tijdens de uitvoering van je vrijwilligerswerk;
 • de mogelijkheid om cursussen en trainingen te volgen bij de Humanitas Academie;
 • De mogelijkheid om door te groeien naar de functie van coördinator.

Interesse in dit leuke vrijwilligerswerk? Stuur dan je cv en korte motivatie per mail aan Simone Wellens, de coördinator van Klik via klik.breda@humanitas.nl. Je kunt haar ook bellen op 06-51643566.

Terug naar overzicht