Rijn-IJssel

Wat we doen

Humanitas Thuisadministratie

Krijg grip op je administratie en financiën! Blijf niet rondtobben als je door welke reden dan ook het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger van Humanitas helpt je weer op weg. Ga samen aan de slag.  

Humanitas Zingeving en Inspiratie

Gespreksgroepen voor 55+ers.  De gespreksgroepen Zingeving en inspiratie gaan over levensthema's zoals omgaan met het ouder worden, afscheid en verlies, vriendschap, eenzaamheid, behoud van zelfstandigheid en levenskunst.

Humanitas Begeleide Omgangsregeling

Je wilt het beste voor je kind, ook bij een echtscheiding. Humanitas BOR helpt je. Ook als spanningen goede afspraken over een omgangsregeling in de weg staan. Onze vrijwilligers houden geen dossier bij en treden als het goed gaat steeds wat verder terug.

Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek

Behoefte aan vriendschap, aan iemand om thuis mee te praten? Dat doet Vriendschappelijk Huisbezoek. Wil je nieuwe mensen leren kennen? Of hulp bij de verwerking van een ingrijpende gebeurtenis? Onze vrijwilligers zijn er voor iedereen die z’n ervaringen en verhalen met iemand wil delen.

Home-Start/Home-Start+

Elk gezin kent lastige tijden: Home-Start/+ De Liemers helpt bij opvoedingsondersteuning Een luisterend oor en een steuntje in de rug bij het opvoeden doen wonderen. Ondersteuning in gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar.

Humanitas Steun bij Verlies

Rouwverwerking kost veel energie Steun Bij Verlies helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met wat je vertelt.