Humanitas Begeleide Omgangsregeling stopt

De besturen Rijn IJssel en Nederrijn hebben besloten om BOR in de huidige vorm niet meer aan te bieden in 2021. Dat betekent dat we stoppen met BOR per 1-1-2021.

De keuze voor het stoppen van een activiteit is een moeilijke keuze. De passie en het enthousiasme die vrijwilligers en coördinatoren bij BOR hebben, is groot, de meerwaarde van BOR voor kinderen en hun ouders is enorm en dit alles staat ook niet ter discussie. Voor hen allen is stoppen een hard gelag. 

Redenen waarom de besturen tot dit besluit zijn gekomen:

  • Er is een stelselmatige toename van zwaardere problematiek, die nauwelijks/niet meer door vrijwilligers begeleid kan worden.
  • De inspanningen van de coördinator (beroepskracht) zijn niet (meer) in balans met de ontvangen subsidie. Er moet veel meer tijd worden geïnvesteerd in het leggen van contacten met relevante partijen en het daadwerkelijk tot stand brengen van een koppeling en het begeleiden van vrijwilligers
  • De marktsituatie is inmiddels sterk geprofessionaliseerd. Er zijn meerdere partijen op de markt, die zich richten op de problematiek waar BOR tot voorheen als enige in opereerde. Deze professionele partijen lijken bij m.n. rechtbanken een voorkeur te hebben, omdat zij willen voldoen aan hun wens een schriftelijke terugkoppeling te ontvangen.
  • BOR zou meer gericht moeten zijn op het “preventieve voorveld” in plaats van concurreren met het professionele veld, willen we met de inzet van vrijwilligers een verschil kunnen maken.

De betrokken gemeenten zijn inmiddels op de hoogte. Huidige trajecten worden zo goed mogelijk afgerond of verwezen. Jammer dat Humanitas BOR moet stoppen. Echter blijft Humanitas open staan om samen met gemeenten en andere partners te onderzoeken waar mogelijk nieuwe kansen liggen in het “preventieve voorveld” voor vrijwillige inzet ten behoeve van kind(eren), ouders en gezinnen in scheiding.