Rijn-IJssel

Humanitas Zingeving en Inspiratie

Per 1 mei 2018 zal de activiteit Zingeving en Inspiratie Stoppen. Tot en met 1 mei ben je van harte welkom om aan te schuiven bij één van de gespreksgroepen.

Zingeving

Wat bepaalt voor jou de zin van uw leven? Wat geeft kleur aan het leven? Nagaan wat belangrijk is in het leven en vragen stellen over belangrijke gebeurtenissen, heeft te maken met de vraag naar de zin van het leven. Zingeving heeft te maken met het zoeken naar de betekenis van het leven, met de vraag “Waar doe ik het voor?” en met het genoegen van het leven.

Meestal zijn we daar niet bewust mee bezig tot het moment dat er iets gebeurt waardoor we er over gaan nadenken. Bijvoorbeeld als het leven niet lekker loopt, als iemand een gevoel van leegte ervaart doordat een dierbare is overleden, of juist bij een blije ervaring als een geboorte of de viering van een jarenlang samenzijn. Levensvragen of bestaansvragen komen op als er beweging komt in het leven. Mensen gaan op die momenten zoeken naar richting en verbinding. Zingeving gaat zowel over ‘denken’ als over ‘waarderen’ en ‘voelen’.

Inspiratie

Als zingeving de motor van ons bestaan is, kunnen we inspiratie zien als de vonk die zorgt voor de ontsteking. Inspiratie kunnen we putten uit verschillende bronnen. Voor de een is het de schoonheid van de mensen of de natuur, voor de ander kunst of de verworvenheden van de techniek. Een derde zal vooral geïnspireerd worden door intermenselijke contacten of door mystiek.

55+ers

Met het vorderen van de leeftijd dienen zich veelal meer vragen aan over de zin van het leven. Zoals vragen over hoe om te gaan met het ouder worden, afscheid en verlies, eenzaamheid, vriendschap, behoud van zelfstandigheid, levenskunst en levensgeluk.

Zeker als het werkzame leven ten einde loopt wordt de sociale kring waarbinnen dit soort vragen onderwerp van gesprek kunnen zijn kleiner. De gespreksgroepen bieden gelegenheid om deze levens- en zingevingsvragen met anderen te bespreken.

Humanistisch perspectief

In deze groepen worden verdiepende gesprekken aangeboden vanuit humanistisch perspectief, over onderwerpen die er voor ouderen toe doen. Humanitas werkt van mens tot mens, ongeacht verschillen als levensbeschouwing, politieke visie, inkomen, leefsituatie of afkomst.

Humanitas gaat uit van een dubbele verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid voor jezelf en verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin je leeft. En die omgeving is fysiek, maar ook sociaal.

Gespreksgroepen in de praktijk

De gespreksgroepen worden begeleid door geschoolde vrijwilligers. Deze zijn in staat relevante onderwerpen aan te dragen, maar graag zien zij ook initiatieven van de deelnemers: welke zaken waren of zijn belangrijk in mijn leven? Wat heeft mij geïnspireerd?

Het kan daarbij gaan om levensthema’s zoals hiervoor genoemd, maar ook over sociale vraagstukken of de rol die kunst, sport, of een verzameling in iemands leven speelt of speelde.

Agenda Gespreksgroepen:

Nieuw-Schoonoord, Nieuw-Schoonoord 1, 6881 TV Velp:

- 1e maandag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur

De Ulenpas, Korte Wal 237, 6882 GS Velp:

- 2e maandag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur

Zyp25,  Zijpendaalseweg 25, 6814 CC Arnhem:

- 1e vrijdag van de maand van  14.00 tot 15.30 uur

Aan deelname zijn geen kosten verbonden; wel betaalt u voor het gebruik van koffie of thee.

Voor de actuele data en meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator. Telefoon 06- 12 19 32 20 of een email  sturen via het emailadres van de afdeling Rijn-IJssel rijn-ijssel@Humanitas.nl