Betty Euser

Bestuurslid met portefeuille Jeugd

Drie vragen aan Betty:

Wie ben ik?

Mijn naam is Betty Euser, in 1953 geboren in H-I Ambacht. Na de Academie voor Lichamelijke Opvoeding heb ik 13 jaar lesgegeven en na mijn rechtenstudie heb ik meerdere adviserende en leidinggevende functies in en om het onderwijs en in de zorg gehad.

Waarom bestuurswerk voor Humanitas?

Ik wil graag een bijdrage leveren aan een vrijwilligersorganisatie. De waarden van Humanitas (gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, eigen regie, gericht op de vraag) sluiten heel goed aan bij mijn eigen waarden.

Wat wil ik graag bereiken?

Ik ben binnen het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Jeugd: Begeleide Omgangsregeling (BOR) en Home Start (+). Mijn doel is de coördinatoren waar mogelijk te ondersteunen bij het werken met de vrijwilligers en de bekendheid van Humanitas te vergroten zodat meer mensen tijdelijke ondersteuning krijgen.

Wil je Betty iets vragen of vertellen? Je kunt haar bereiken op het e-mailadres b.euser5@upcmail.nl